Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10Ad økonomisk administrativ analyse

Økonomisk administrativ analyse er ikke gjort for denne utredningen. Hvilke kombinasjon av tiltak og prioriterte satsinger som velges (jf. tabell 3, kap. 9) er avgjørende for at en slik analyse skal kunne gjennomføres.

En vurdering av potensiell effekt av de ulike tiltakene, eventuelt effekt av kombinasjon av tiltak, kan være nyttig. Hvis man kjenner effekten av tiltakene med tanke på rekruttering til kvalifisering og yrkesliv i kommunale helse- og omsorgstjenester, og kunne sammenholdt dette med de økonomiske kostnadene og den praktiske gjennomføringsmuligheten for ulike tiltak, så hadde man hatt et mer komplett bilde og kunne lettere prioritert mellom ulike tiltak.

Det vil være kostnadsdrivende elementer i en operasjonalisering av foreslåtte relevante tiltak. Noen tiltak ha en stykkpris kostnad, mens andre vedvarende tiltak vil kunne medføre langsiktige kostnader. Valg av kombinasjoner av tiltakene vil være avgjørende for det totale kostnadsbildet.

Siste faglige endring: 12. desember 2023