Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Bidragsytere

Rapportskrivingsteam

UCL

Peter Goldblatt, Antia Castedo, Jessica Allen, Lorenzo Lionello, Ruth Bell, Michael Marmot

NTNU

Dina von Heimburg, Ottar Ness

Dataanalyser og litteratursøk

NTNU

Solvor Solhaug, Magnus Rom Jensen, Lene Elisabeth Bertheussen

St. Olavs hospital

Renate Kleivhaug Vesterbekkmo

SINTEF

Arnhild Myhr

Universitetet i Oslo

Tilmann von Soest, Michal Kozák

Intervjuer

Helse- og omsorgsdepartementet

Marit Lie, Arne Marius Fosse, Ole Trygve Stigen

Helsedirektoratet

Øyvind Giæver

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tone Torgersen

OsloMet – storbyuniversitetet

Espen Dahl, Hege Hofstad

Universitetet i Bergen

Elisabeth Fosse, Tormod Bøe

NTNU

Steinar Westin, Berit Berg

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Nina Andresen, Guro Margit Horsberg Birkeland, Irene Prestøy, Sigrid Marie Orvik Benjaminsen

Bidragsytere – casestudier og annet skriftlig materiale, vurderinger og rådgivning

NTNU

Kristian Heggebø, Tuva Leite Arnø, Kristin Vinjerui, Anita Oxaas Karlsen, Borgunn Ytterhus, Unni Karin Moksnes, Hanne Nissen Bjørnsen, Steinar Krokstad, Bjørg Aglen, Signe Opdahl, Brita Fladvad Nielsen, Daniel Schofield, Siri Mordal, Ruca Maass, Monica Lillefjell, Bente Heggem Kojan, Veronika Paulsen, Karen Walseth Hara, Helene Berntsen Svensson, Marianne Tevik Singstad, Mark Hopfenbeck

University of Miami

Isaac Prilleltensky

SINTEF

Silje L. Kaspersen, Jorid Kalseth

Folkehelseinstituttet

Bernadette Nirmal Kumar

NORCE

Tonje Fyhn, Vigdis Sveinsdottir, Rebecca Lynn Radlick

OsloMet – storbyuniversitetet

Espen Dahl, Kirsti Riiser, Hege Hofstad, Frode Restad

Høgskolen i Innlandet

Christopher Le, Lars Lien

Nord universitet

Ingunn Skjesol, Ove Jakobsen, Vivi Storsletten

UiT Norges arktiske universitet

Siv Kvernmo, Rita Sørly

Universitetet i Agder

Siri Håvås Haugland

Universitetet i Oslo

Ragnhild Bang Nes, Espen Røysamb, Tilmann von Soest, Michal Kozák, Anne Bukten, Nicoline Lokdam

Universitetet i Sørøst-Norge

Bengt Karlsson

Høgskulen på Vestlandet

Jill M. Loga

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Camilla Ihlebæk

Nurture Development

Cormac Russell

Trondheim kommune

Kristin Tveranger Alfer, Lasse Arntsen, Sara Andersson

KS

Une Tangen

BUA

Monica Vogt

Kristiansand kommune

Eirin Mølland, Eirik Abildsnes, Kristine Vigsnes

Viken fylkeskommune

Ingebjørg Mæland, Åse Falch, Hilde Beate Aarø, Anni Skipstein, Sara Linnea Hovden

Familievernkontoret i Drammen, Bufetat, region sør

Karianne Nguyen Knudsen

Frøya kommune

Ingrid Kristiansen, Pia Kathrine Espnes Ohren

Livsglede for Eldre

Siri Bjerkan

Sandnes kommune

Steinvor Bråtveit

Frivillighet Norge

Bjørn Lindstad

Kriminalomsorgen

Hanne Grøneng

Oslo kommune

Hildegunn Brattvåg, Erlend Rinke Maagerø-Bangstad, Inger Sønderland

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tone Torgersen, Hedda Maurud

Erfaringssentrum

Kristina Bakke Åkerblom, Torbjørn Mohn-Haugen

Sarpsborg kommune

Hanne M. Rosbach

Reynd

Ingvild Stjernen Tisløv

Siste faglige endring: 01. august 2023