Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Korreksjon for prisvekst

Til korrigering av prisvekst benyttes prisindeks for legemidler og indeks for lønns- og prisvekst i statlige helsetjenester. Prisindeksen[5] for legemidler er hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikkbank. Prisindeks for statlige helsetjenester, som benyttes til priskorrigering av kostnadene i spesialisthelsetjenesten, utarbeides av Statistisk sentralbyrå og leveres årlig til Helsedirektoratet. Tabell 4 viser årlig prisvekst og akkumulert prisindeks for legemidler og for spesialisthelsetjenesten.

Tabell 4: Prisindeks for legemidler og for spesialisthelsetjenesten for perioden fra 2012 til 2022. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4: Prisindeks for legemidler og for spesialisthelsetjenesten for perioden fra 2012 til 2022. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

År

Legemidler

Spesialisthelsetjenesten

 

Årlig prisvekst

Akkumulert indeks

Årlig prisvekst

Akkumulert indeks

2012

2,2

1,214

4,0

1,319

2013

1,1

1,201

4,0

1,268

2014

1,9

1,178

3,7

1,223

2015

1,2

1,164

6,2

1,152

2016

3,3

1,127

-2,3

1,179

2017

1,3

1,113

1,2

1,165

2018

1,1

1,100

1,9

1,143

2019

2,3

1,076

4,5

1,094

2020

3,1

1,043

-1,9

1,115

2021

1,4

1,029

5,3

1,059

2022

2,9

1,000

5,9

1,000

 

[5] Prisindeks for legemidler: Tabell 03014, undergruppe 06.1.1 Legemidler

Siste faglige endring: 08. desember 2023