Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Datagrunnlag

Kostnader til legemidler i helseforetak er hentet fra Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk (SLS-databasen). Grunnlaget er begrenset til human ATC, og det er helseforetakenes innkjøpspris, inklusive eller eksklusive merverdiavgift, som legges til grunn for beregningene. På grunn av arbeid med kvalitetssikring av historiske salgsdata, er salgsdata for årene før 2012 ikke tilgjengelig i databasen per 11. oktober 2023. 

Siden forrige rapport har Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk gjort endringer i definisjonene av enkelte bruksområder. Ved endringer vil historikken bli kodet om. Blant annet er bruksområdet HIV nå splittet i de to bruksområdene HIV-forebygging og HIV-infeksjon. Også for bruksområdet Sjeldne sykdommer er det gjort endringer. Immunglobuliner er tatt ut av bruksområdet og opprettet som et eget, og enkelte legemidler er reklassifisert fra bruksområdet Sjeldne sykdommer til Kronisk nyresykdom.

Ettersom SLS-databasen er dynamisk vil korreksjoner medføre at datagrunnlaget kan variere mellom ulike tidspunkt. Datagrunnlaget er tatt ut 11. oktober 2023. Kostnader for spesialisthelsetjenesten er hentet fra SAMDATA-publiseringene.

Siste faglige endring: 08. desember 2023