Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Korreksjon for prisvekst

Til korrigering av prisvekst benyttes prisindeks for legemidler og indeks for lønns- og prisvekst i statlige helsetjenester. Prisindeksen[1] for legemidler er hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikkbank. Prisindeks for statlige helsetjenester, som benyttes til priskorrigering av kostnadene i spesialisthelsetjenesten, utarbeides av Statistisk sentralbyrå og leveres årlig til Helsedirektoratet. Tabell 4 viser årlig prisvekst og akkumulert prisindeks for legemidler og for spesialisthelsetjenesten.

Tabell 4: Prisindeks for legemidler og for spesialisthelsetjenesten for perioden fra 2008 til 2020. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

År

Legemidler

Spesialisthelsetjenesten

Årlig prisvekst

Akkumulert indeks

Årlig prisvekst

Akkumulert indeks

2012

2,2

                            1,180

4,0

1,252

2013

1,1

                            1,167

4,0

1,204

2014

1,9

                            1,145

3,7

1,161

2015

1,2

                            1,131

6,2

1,094

2016

3,3

                            1,095

-2,3

1,119

2017

1,3

                            1,081

1,2

1,105

2018

1,1

                            1,069

2,0

1,084

2019

2,3

                            1,045

4,4

1,038

2020

3,1

                            1,014

-1,5

1,053

2021

1,4

                            1,000

5,3

1,000

 

[1] Prisindeks for legemidler: Tabell 03014, undergruppe 06.1.1 Legemidler

Siste faglige endring: 02. desember 2022