Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Datagrunnlag

Kostnader til legemidler i helseforetak er hentet fra Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk (SLS-databasen). Grunnlaget er begrenset til human ATC, og det er helseforetakenes innkjøpspris, inklusive eller eksklusive merverdiavgift, som legges til grunn for beregningene. På grunn av arbeid med kvalitetssikring av historiske salgsdata, er salgsdata for årene før 2012 ikke tilgjengelig i databasen per 31. oktober 2022.  Ettersom SLS-databasen er dynamisk vil korreksjoner medføre at datagrunnlaget kan variere mellom ulike tidspunkt. Datagrunnlaget er tatt ut 31. oktober 2022. Kostnader for spesialisthelsetjenesten er hentet fra SAMDATA-publiseringene.

Siste faglige endring: 02. desember 2022