Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.3. Korreksjon for budsjettoverføring h-reseptordningen

I perioden 2012—2021 har ansvaret for flere legemiddelområder blitt overført fra folketrygden til h-reseptordningen i spesialisthelsetjenesten og dermed økt kostnadsnivået. Kapittel 1.1 viser kostnadsutvikling for h-reseptordningen og legemidler i helseforetak dersom det korrigeres for budsjettoverføringene.

Følgende budsjettoverføringer[1] i perioden 2012 til 2021 korrigeres det for:

  • 300 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for kreftlegemidler i 2014.
  • 1169 mill. kroner til overføring av ansvar for legemidler knyttet til anemi, blodkoagulasjon, hepatitt C, kolonstimulerende midler og veksthormoner i 2016.
  • 730 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for PAH-legemidler per 01.07.2017 og flere kreftlegemidler per 01.05.2017.
  • 1058 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for legemiddelgrupper til behandling av alvorlig astma, mastocytose, HIV, hepatitt B og C i 2018.
  • 1283 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for legemidler til behandling av sjeldne sykdommer og veksthormonforstyrrelser, samt reversering til folketrygden av 145 mill. kroner for legemiddelet Xolair. Netto budsjettoverføring utgjorde 1138 mil kroner i 2019.
  • 265 mill. kroner knyttet til legemidler til behandling av sjeldne tilstander og veksthormonforstyrrelser i 2020 (helårsvirkning av overføringen i 2019).
  • 365 mill. kroner for legemidler til behandling av komplikasjoner ved nyresvikt, legemidler brukt i forbindelse med transplantasjoner og legemidler innenfor terapiområdene ALS, jernoverskudd, Cushings syndrom og immunglobuliner (helårsvirkning fra overføring i 2020), samt for legemidler til behandling av MS, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne sykdommer.
Tabell 5: Budsjettoverføring h-reseptordningen. Løpende og faste priser inkl. mva. i mill. kroner. Kilde: Prop. 1 S for årene 2012–2021.

År

Løpende priser

Faste priser

Budsjettoverføring

Akkumulert korreksjon

Budsjettoverføring

Akkumulert korreksjon

2012

 

                                     4 551

 

                                     5 368

2013

 

                                     4 601

 

                                     5 368

2014

                                300

                                     4 388

                                 344

                                     5 025

2015

 

                                     4 441

 

                                     5 025

2016

                              1 169

                                     3 418

                               1 280

                                     3 744

2017

                                730

                                     2 733

                                 789

                                     2 955

2018

                              1 058

                                      1 705

                               1 132

                                     1 823

2019

                              1 138

                                        606

                               1 190

                                        634

2020

                                265

                                        360

                                 269

                                        365

2021

                                365

 

                                 365

 

 

[1] Budsjettoverføringene er oppgitt inklusive mva. Kilde: Prop. 1 S for aktuelle budsjettår.

Sist faglig oppdatert: 02. desember 2022