Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.4Legemiddelkostnader som andel av kostnader i spesialisthelsetjenesten

I 2020 utgjorde de totale legemiddelkostnadene 5,9 prosent av kostnadene i spesialisthelsetjenesten og 8,1 prosent av kostnadene innen somatisk virksomhet. Kostnader til h-resepter utgjorde 3,1 prosent og legemidler gitt i sykehus utgjorde 2,7 prosent av kostnadene i spesialisthelsetjenesten.

Figur 5: Legemiddelkostnader som prosentandel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten og som andel av kostnader innen somatikk i 2020. Kostnader eksklusive mva. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen) og SAMDATA.
Figur 5: Legemiddelkostnader som prosentandel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten og som andel av kostnader innen somatikk i 2020. Kostnader eksklusive mva. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen) og SAMDATA.

Som figur 6 nedenfor viser så har legemiddelkostnadenes andel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten økt svakt med 0,1 prosentpoeng fra 2019 til 2020 når det korrigeres for budsjettstyrking for nye legemidler i h-reseptordningen. Vi ser videre at kostnadsandelen for legemidler har vært avtakende i perioden 2017 til 2019, for deretter å øke svakt siste år.

Dersom man ikke korrigerer for budsjettstyrking til h-reseptordningen har legemiddelkostnadenes andel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten økt med 0,3 prosentpoeng fra 2019 til 2020.

Figur 6: Legemiddelkostnader som andel av totale kostnader[1] i spesialisthelsetjenesten og som andel av kostnader innen somatikk for perioden 2015 til 2019. Kostnader korrigert for budsjettstyrking nye legemidler h-reseptordningen. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen) og SAMDATA.
Figur 6: Legemiddelkostnader som andel av totale kostnader[1] i spesialisthelsetjenesten og som andel av kostnader innen somatikk for perioden 2015 til 2019. Kostnader korrigert for budsjettstyrking nye legemidler h-reseptordningen. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen) og SAMDATA.

Som det framgår av figuren så er kostnadsandelen for legemidler lavere i 2017 når kostnader måles eksklusive merverdiavgift enn inklusive merverdiavgift. Dette skyldes at alle legemidler er avgiftspliktig, mens ikke alle kostnadsarter i spesialisthelsetjenesten, som for eksempel lønnskostnader, er avgiftspliktig. Merverdiavgift utgjør dermed en større andel av legemiddelkostnadene enn av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten.

[1] Ordningen med nøytral merverdiavgift for offentlige helseforetak ble innført i 2017, noe som innebærer at helseforetakenes kostnader rapporteres eksklusive merverdiavgift fra og med 2017. Kostnadstall før og etter 2017 er derfor ikke direkte sammenlignbare. Helsedirektoratet har estimert kostnader for 2017 inklusive merverdiavgift for å kunne sammenligne med tidligere år.

Siste faglige endring: 03. desember 2021