Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg A

Tjenester som rapporteres til KPR helse og omsorg:

Tjenestekode

Tjeneste

Tjenestegruppe

1

Praktisk bistand - daglige gjøremål

Tjenester til hjemmeboende

2

Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål

Tjenester til hjemmeboende

3

Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse

Tjenester til hjemmeboende

4

Dagaktivitetstilbud

Tjenester til hjemmeboende

5

Matombringing

Tjenester til hjemmeboende

6

Trygghetsalarm

Velferdsteknologi

7

Avlasting - utenfor institusjon

Tjenester til hjemmeboende

8

Avlasting i institusjon

Institusjonstjenester

9

Støttekontakt

Tjenester til hjemmeboende

11

Omsorgsstønad

Tjenester til hjemmeboende

29 (tidligere 12,13)

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

(ny i 2019, erstatter Omsorgsbolig og Annen bolig)

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

14

Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – planlagte tiltak (helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 § 9-5, tredje ledd bokstav b og c)

Bruk av tvang

15

Helsetjenester i hjemmet

Tjenester til hjemmeboende

17

Dagopphold i institusjon

Institusjonstjenester

18

Tidsbegrenset opphold i institusjon - utredning/behandling

Institusjonstjenester

19

Tidsbegrenset opphold i institusjon - habilitering/rehabilitering

Institusjonstjenester

20

Tidsbegrenset opphold i institusjon - annet

Institusjonstjenester

21

Langtidsopphold i institusjon

Institusjonstjenester

22

Nattopphold i institusjon

Institusjonstjenester

23

Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – nødsituasjoner (helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 § 9-5, tredje ledd bokstav a)

Bruk av tvang

24

Helsehjelp med tvang (pasientrettighetsloven kapittel 4 a)

Bruk av tvang

25

Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold[16]

Institusjonstjenester

26

Lokaliseringsteknologi (GPS)

Velferdsteknologi

27

Elektronisk medisineringsstøtte

Velferdsteknologi

28

Digitalt tilsyn

Velferdsteknologi

 

 

[16] - kun personer som allerede mottar en eller flere tjenester som skal rapporteres til KPR med Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

Siste faglige endring: 04. januar 2024