Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Privat, ikke betalt hjelp

Tabell 3.2.1 viser gjennomsnittlig antall timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand, etter tjenestemottakers tilgang på privat ikke betalt hjelp per 31.desember. Tabellen viser tall fra de siste ti årene fra 2013 til 2022. Gruppert etter hvor mye privat ikke betalt hjelp de har fått fra for eksempel familie, venner, frivillige ol.

Praktisk bistand inkluderer tre typer:

  • praktisk bistand - daglige gjøremål
  • praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål
  • praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse

Beregningsmetoden for timer er følgende: summere timer for hver tjenestemottaker, beregne gjennomsnittet av summene for tjenestemottakerne i hver gruppe for tilgang på privat ikke betalt hjelp.

Tabell 3.2.1 Gjennomsnittlig antall timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand, etter tjenestemottakers mottak av privat ikke betalt hjelp per 31.des. 2013-2022

 

Mottakere av helsetjenester i hjemmet og/ eller praktisk bistand*, antall

Gjennomsnittlig timer uansett mottatt privat ikke betalt hjelp, timer /uke

Inntil 3 timer/ uke

3 inntil 9 timer/ uke

9 inntil 15 timer/

uke

15 timer/ uke og mer

Mottar hjelp, ukjent omfang

Mottar ikke privat hjelp

Uoppgitt mottatt privat ikke betalt hjelp

2013

173 459

8,4

7,9

7,1

10,5

19,6

6

9,6

3,1

2014

173 739

8,7

8,3

7,6

10,7

22,1

6,2

9,9

2,9

2015

176 207

8,9

8,7

8,2

12,4

23,3

6,5

9,9

4,1

2016

178 416

9,1

8,9

8,4

12,8

24,9

6,7

10,1

3

2017

182 582

9,2

9,1

8,7

14,1

24,5

7

10,2

3,2

2018

189 593

9,9

9,4

9,2

14,6

27,3

7,2

10,7

4,1

2019

188 524

9

8,8

8,5

13,9

26,7

7

9,6

3,4

2020

190 067

9,3

9,3

8,7

15,1

28

7,3

9,8

4,4

2021

195 311

9,4

9,3

9,5

15,3

28,7

7,3

9,8

5,6

2022

196 013

9,4

9,5

9,7

15,6

31,4

7,3

9,9

4,0

Kilde: IPLOS-registeret/KPR helse og omsorg

*- ekskludert tjenestemottakere med null timer i uken

Antall timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand per uke per tjenestemottaker var på 9,4 timer i uken i 2022. Når mottakerne fordeles etter grupper for tilgang på privat ikke betalt hjelp, varierer antallet timer hjelp fra kommunale helse- og omsorgstjenester mellom 4 og 31 timer per uke. Personer med mer privat ikke betalt hjelp, mottar også flere timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand. Tjenestemottakere med inntil 9 timer av privat ikke betalt hjelp, mottar rundt 9 timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand. Antall timer helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand er rundt 15 timer i uken for personer med 9-15 timer av privat ikke betalt hjelp. Relativt mange timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand gis til personer med 15 timer i uken og over av privat ikke betalt hjelp (31 timer i uken). Personer uten privat ikke betalt hjelp mottar rundt 10 timer tjenester i uken.

Tabell 3.2.2 viser gjennomsnittlig antall timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand fordelt etter tjenestemottakers funksjonsnivå og mottatt privat ikke betalt hjelp per 31.desember i 2022.

Tabell 3.2.2 Gjennomsnittlig antall timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand, etter tjenestemottakers funksjonsnivå og mottatt privat ikke betalt hjelp per 31.des.2022

 

Mottakere av helsetjenester i hjemmet og/ eller praktisk bistand*, antall

Gjennomsnittlig timer per uke

  

uansett tilgang på privat ikke betalt hjelp

Inntil 3 timer/uke

3 inntil 9 timer/uke

9 inntil 15 timer/uke

15 timer/uke og mer

Mottar hjelp, ukjent omfang

Mottar ikke privat hjelp

Uoppgitt privat ikke betalt hjelp

Noe/avgrenset bistandsbehov

78471

1,6

1,8

1,9

2,9

4,8

1,8

1,4

1,4

Middels til stort bistandsbehov

78329

6,3

6,5

7,0

9,3

16,4

5,8

6,2

3,8

Omfattende bistandsbehov

36376

33,3

31,6

26,5

32,1

47,8

21,0

39,5

16,1

Uoppgitt bistandsbehov

2 837

3,3

**

**

 

**

2,9

3,5

0,5

Kilde: KPR helse og omsorg

*- ekskludert tjenestemottakere med null timer i uken

**- basert på under 10 personer

Tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov var rapportert med mer helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand enn mottakere med lavere eller uoppgitt bistandsbehov. Det gjelder både tjenestemottakere uansett status for mottak av privat ikke betalt hjelp og tjenestemottakere i hver kategori for privat ikke betalt hjelp.

Siste faglige endring: 12. desember 2023