Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Individuell plan

Individuell plan (IP) er en rettighet tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester har for å sikre et koordinert tjenestetilbud. For personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal kommunen tilby koordinator etter loven.

Tabell 3.5.1. presenterer tall for mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand rapportert med virksom individuell plan per 31. desember de siste 10 årene.

Tabell 3.5.1 Mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand per 31.des., med virksom individuell plan, 2013-2022

 

Mottakere* av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand, personer

Andel med virksom individuell plan, prosent

2013

179 859

9

2014

180 444

10

2015

182 500

9

2016

185 505

8

2017

189 520

7

2018

197 160

7,8

2019

201 461

7,7

2020

202 830

7,2

2021

208 645

6,6

2022

210 301

6,1

Kilde: IPLOS-registeret (-2016) /KPR helse og omsorg  (2017-) * -- mottakere uansett antall timer

6,1 prosent var rapportert med virksom individuell plan per 31.des.2022, det er 0,5 prosentpoeng lavere enn per 31.des.2021. Andelen av mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand rapportert med virksom individuell plan per 31.desember har variert i perioden 2013-2021: andelen var på det laveste i 2022 med 6,1 prosent og på det høyeste med 10 prosent i 2014.

Tabell 3.5.2 viser antall mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand med virksom individuell plan (IP) per 31. desember 2022, fordelt etter bistandsbehov og alder

Tabell 3.5.2 Mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand per 31.des., med virksom individuell plan (IP), etter bistandsbehov og alder, 2022
 

Mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand, i alt

 

Antall*

Prosent

  

andel med IP

andel med IP under 67 år

andel med IP over 67 år

Noe/avgrenset bistandsbehov

80 022

 2,9

 2,6

 0,3

Middels til stort bistandsbehov

79 321

 6,1

 5,4

 0,7

Omfattende bistandsbehov

36 638

 15,2

 13,5

 1,7

Uoppgitt bistandsbehov

14 320

 1,3

 1,2

 **

Kilde: KPR helse og omsorg

* - mottakere uansett antall timer; '' – basert på under 10 personer

Andel av mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand med virksom individuell plan er ulik i de ulike bistandsbehovgruppene. Blant mottakerne med omfattende bistandsbehov var det 15,2 prosent med individuell plan per 31.des.2022. Blant mottakerne med uoppgitt bistandsbehov var det 1,3 prosent med virksom individuell plan per 31.des.2022.

Mellom 0 og 2 prosent av mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand var rapportert med virksom individuell plan i alderen 67 år og over per 31.des.2022.  I aldersgruppen 0-66 år, var andelen på mellom 1 og 13,5 prosent per 31.des.2022.

Siste faglige endring: 12. desember 2023