Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Tjenestemottakers funksjonsnivå

Tjenestemottakere grupperes i fire kategorier for funksjonsnivå, basert på kartlegging av aktiviteter i dagliglivet. Kategoriene er: noe/avgrenset, middels til stort, omfattende eller uoppgitt bistandsbehov.

Tabell 2.3.1 viser antall tjenestemottakere etter funksjonsnivå i perioden 2017-2022. [8]

Tabell 2.3.1 Tjenestemottakere gjennom året, etter funksjonsnivå, 2017-2022

 

Tjenestemottakere, antall

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Noe/avgrenset bistandsbehov

132 051

133 512

131 297

134 814

139 201

144 043

Middels til stort bistandsbehov

112 213

113 389

113 616

113 272

116 245

117 803

Omfattende bistandsbehov

83 076

83 962

86 249

87 864

89 340

91 252

Uoppgitt bistandsbehov

34 713

37 747

33 504

35 369

35 020

37 270

Kilde: KPR helse og omsorg

Antall tjenestemottakere har økt i alle bistandsbehovsgruppene fra 2021 til 2022. Antall tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov har økt fra rundt 83 000 personer i 2017 til rundt 91 000 personer i 2022. Fordeling av tjenestemottakerne mellom gruppene for bistandsbehov har vært relativt stabil i perioden 2017-2022, med flest personer i gruppene noe/avgrenset og middels til stort bistandsbehov.

Tabell 2.3.2 viser antall tjenestemottakere i 2022 fordelt etter funksjonsnivå og alder.

Tabell 2.3.2 Tjenestemottakere gjennom året, etter funksjonsnivå og alder, 2022
 

Tjenestemottakere, antall

I alt

Noe/avgrenset bistandsbehov

Middels til stort bistandsbehov

Omfattende bistandsbehov

Uoppgitt bistandsbehov

  

Prosent

0-17 år

19 458

100

 20

 31

 25

 24

18-49 år

86 076

100

 46

 30

 13

 11

50-66 år

55 172

100

 43

 30

 16

 11

67-79 år

82 923

100

 36

 30

 23

 11

80-89 år

96 190

100

 36

 30

 28

 7

90 år og over

50 549

100

 24

 32

 41

 2

Totalt

390 368

100

 37

 30

 23

 10

Kilde: KPR helse og omsorg

Andel tjenestemottakere med noe/avgrenset bistandsbehov varierer mellom aldersgruppene. Den største andelen er i aldersgruppen 18-49 år (46 prosent), den minste andelen var i aldersgruppen 0-17 år (20 prosent) i 2022. 30-32 prosent av tjenestemottakere i alle aldersgrupper var rapportert med middels til stort bistandsbehov i 2022. 41 prosent av tjenestemottakere i aldersgruppen 90 år og over var rapportert med omfattende bistandsbehov i 2022. Aldersgruppen 18-49 år var rapportert med den minste andelen med omfattende bistandsbehov i 2022 (13 prosent). Andel tjenestemottakere med uoppgitt bistandsbehov varierer mellom aldersgruppene. Den største andelen med uoppgitt bistandsbehov er i aldersgruppen 0-17 år (24 prosent) i 2022. Den minste andelen med uoppgitt bistandsbehov er i aldersgruppen 90 år og over (2 prosent) i 2022.

 

[1] KPR helse og omsorg inneholder data fra og med 2017. Tallene for årgangene før 2017 ligger i IPLOS-registeret

Siste faglige endring: 12. desember 2023