Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Tjenestemottakere etter alder og kjønn

Tabell 2.2.1 viser antall tjenestemottakere gjennom året for 2022 fordelt etter alder og kjønn og forhold mellom befolkning og antallet tjenestemottakere.  

Tabell 2.2.1 Tjenestemottakere gjennom året, etter alder og kjønn, 2022
 

Tjenestemottakere, antall

Andel i befolkningen*, prosent

 

I alt

Kvinner

Menn

I alt

Kvinner

Menn

Totalt

390 368

224 760

165 608

7,1

8,2

5,9

0-17 år

19 458

7 353

12 105

1,7

1,4

2,1

18-49 år

86 076

44 544

41 532

3,7

3,9

3,5

50-66 år

55 172

28 621

26 551

4,7

4,9

4,4

67-79 år

82 923

46 167

36 756

12,6

13,7

11,4

80-89 år

96 190

61 975

34 215

44,7

50,9

36,7

90 år og over

50 549

36 100

14 449

88,0

92,2

78,9

Kilde: KPR

* - tallet sees i forhold til folketallet ved utgangen av statistikkåret inkludert antall døde gjennom året

7,1 prosent av befolkningen mottok kommunale helse- og omsorgstjenester i 2022. Dette er noe høyere nivå enn i 2021 (6,9 prosent av befolkningen). Andel av befolkningen med kommunale helse- og omsorgstjenester øker med alder - fra 1,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen 0-17 år til 88 prosent i aldersgruppen 90 år og over. Andel kvinner med tjenester i befolkningen er høyere enn andel menn med tjenester. Dette gjelder alle aldersgrupper, unntatt 0-17 år.

Tabell 2.2.1a viser andel av befolkningen med kommunale helse- og omsorgstjenester i perioden 2014-2022[7].

Tabell 2.2.1a Tjenestemottakere gjennom året som andel av befolkningen*, etter alder, prosent, 2014-2022
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

6,6

6,6

6,7

6,8

6,8

6,8

6,9

6,9

7,1

0-17 år

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

1,7

18-49 år

2,9

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,7

50-66 år

4,5

4,5

4,7

4,7

4,8

4,7

4,7

4,7

4,7

67-79 år

12,6

12,6

12,6

12,6

12,9

12,6

12,5

12,3

12,6

80-89 år

51,6

51,3

50,6

49,9

49,6

47,8

46,8

45,2

44,7

90 år og over

90,5

90,5

90,0

89,5

89,7

88,1

89,1

87,5

88,0

* - tallet sees i forhold til sum av folketallet ved utgangen av statistikkåret inkludert antall døde gjennom året

Kilde: rapportserie Kommunale helse- og omsorgstjenester 2014, 2015, 2016 og KPR- helse og omsorg (2017-)

I aldersgruppene 67-79 år og 90 år og over har andel av befolkningen med tjenester økt med under 1 prosentpoeng fra 2021 til 2022. I aldersgruppen 80-89 år har andelen av befolkningen med tjenester gått ned med 0,5 prosentpoeng fra 2021 til 2022. Resterende aldersgrupper har ikke hatt en betydelig endring fra 2021.

Andelen tjenestemottakere totalt, har økt fra 6,6 prosent i 2014 til 7,1 i 2022. Den største endringen finner vi i aldersgruppen 80-89 år, med nedgang fra 51,6 prosent i 2014 til 44,7 prosent i 2022.

Tabell 2.2.2 viser antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester i de siste 10 årene totalt og fordelt etter kjønn.

Tabell 2.2.2 Tjenestemottakere gjennom året, etter kjønn, 2013 - 2022
 

Tjenestemottakere, antall

Kvinner, antall

Menn, antall

Kvinner, prosent

Menn, prosent

2013

340 093

206 933

133 058

61

39

2014

342 216

206 620

135 405

60

40

2015

349 419

209 243

139 917

60

40

2016

355 635

211 370

143 997

59,4

40,5

2017

361 471

213 829

147 456

59,2

40,8

2018

364 477

214 467

150 010

58,8

41,2

2019

364 666

213 256

151 410

58,5

41,5

2020

371 319

216 113

155 195

58,2

41,8

2021

379 806

219 734

160 072

57,9

42,1

2022

390 368

224 760

165 608

57,6

42,4

Kilde: IPLOS-registeret (-2016) /KPR helse og omsorg (2017-)

Antall tjenestemottakere har økt fra 2021 til 2022, både kvinner og menn. Kjønnsfordelingen i 2022 har endret seg lite fra 2021 (42,1 prosent menn i 2021 og 42,4 prosent menn i 2022). I perioden 2013-2022 har det vært flere kvinner enn menn blant tjenestemottakerne. Andel menn har økt fra 39 prosent i 2013 til 42 prosent i 2022. Forskjellen mellom antallet menn og kvinner med tjenester var på om lag 74 000 personer i 2013 og om lag 60 000 personer i 2022.

Tabell 2.2.3 viser antall tjenestemottakere etter alder og kjønn i 2022.

Tabell 2.2.3 Tjenestemottakere gjennom året, etter alder og kjønn, 2022
 

Tjenestemottakere

Tjenestemottakere etter alder og kjønn

 

Antall

Prosent

Kvinner, antall

Menn, antall

Kvinner, prosent

Menn, prosent

0-17 år

19 458

 5

7 353

12 105

 38

 62

18-49 år

86 076

 22

44 544

41 532

 52

 48

50-66 år

55 172

 14

28 621

26 551

 52

 48

67-79 år

82 923

 21

46 167

36 756

 56

 44

80-89 år

96 190

 25

61 975

34 215

 64

 36

90 år og over

50 549

 13

36 100

14 449

 71

 29

Totalt

390 368

 100

 224 760

 165 608

 58

 42

Kilde: KPR helse og omsorg

Aldergruppen 80-89 år utgjør den største gruppen av tjenestemottakere med rundt 96 000 tjenestemottakere, eller 25 prosent i 2022 (tabell 2.2.3). Videre følger aldersgruppene 18-49 år, med rundt 86 000 tjenestemottakere og 67-79 år, med rundt 83 000 tjenestemottakere. Den minste gruppen av tjenestemottakerne er 0-17 år med 5 prosent av tjenestemottakerne (om lag 19 500 personer). Det er flere kvinner enn menn i alle aldersgrupper, unntatt aldersgruppen 0-17 år hvor 62 prosent er menn.

 

[7]  disse tallene er tilgjengelige i rapportserien, som er kilde for tabellen, kun f.o.m. 2014.

Siste faglige endring: 12. desember 2023