Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Tjenestemottakere i 2022

Tabell 2.1 viser antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester for de siste 10 årgangene (2013 – 2022).

Tabell 2.1 Tjenestemottakere gjennom året, 2013-2022
 

Tjenestemottakere, antall

Endring fra forrige år, prosent

2013

340 093

1,0

2014

342 216

0,6

2015

349 419

2,1

2016

355 635

1,8

2017

361 471

1,6

2018

364 587

0,9

2019

364 666

0,0

2020

371 319

1,8

2021

379 806

2,3

2022

390 369

2,8

Kilde: IPLOS-registeret (-2017) /KPR helse og omsorg (2018-)

390 369 personer mottok kommunale helse- og omsorgstjenester i løpet av 2022. Antall tjenestemottakere har økt med 2,8 prosent sammenliknet med 2021 (økning med 10 563 tjenestemottakere). Mye av økningen kan skyldes at stadig flere kommuner inkluderer ergo- og fysioterapi og tjenester på området psykisk helse og rus i rapportering av Helsetjenester i hjemmet.  Dette er en ønsket utvikling. Rapporteringskrav til tjenesten helsetjenester i hjemmet har alltid inkludert fysio-/ ergoterapitjenester og tjenester til psykisk helse og rus. Helsetjenester i hjemmet" er alle former for planlagte kommunale helsetjenester som ytes hjemme hos pasienten eller med utgangspunkt i pasientens hjem[6].

 

[6] https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-i-kommunen/rapportering-av-tjenester-med-definisjoner-og-rapporteringskrav#helsetjenester-i-hjemmet

Siste faglige endring: 12. desember 2023