Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.7Tilgang og avgang av tjenestemottakere

Nye tjenestemottakere (tilgang) defineres i denne rapporten som personer som mottar tjenester i 2022 og som ikke var rapportert med tjenester i 2021.

Tjenestemottakere som ikke mottar tjenester lenger (avgang, avsluttet, avdød), defineres i denne rapporten som personer rapportert til registeret i 2021, og ikke rapportert som personer som mottar tjenester i 2022.

Tabell 2.7.1 viser oversikt over tilgang og avgang av tjenestemottakere de siste 10 årene.

Tabell 2.7.1 Tilgang og avgang av tjenestemottakere, 2013 - 2022
 

Tjenestemottakere, personer

Nye mottakere, prosent,

Nye mottakere, uten tjenester tidligere*, prosent

Avgang, prosent

Avgang- ikke død, prosent

Avgang- død**, prosent

Tilvekst fra forrige år, prosent

2013

340 093

19,6

16,3

18,7

9

9,6

0,9

2014

342 216

19,8

16

19,2

9,7

9,5

0,6

2015

349 419

20,9

16,7

18,9

9,6

9,5

2,1

2016

355 635

21,3

16,9

19,6

10,3

9,3

1,7

2017

361 471

21,6

16,8

20

10,9

9,2

1,6

2018

364 587

22

..

20,4

10,9

9,1

1,5

2019

364 666

22,4

19,8

22,11

12,6

9,5

0,3

2020

371 319

23

19,3

21,24

12,3

8,9

1,8

2021

379 806

22,9

19,1

20,7

12

8,7

2,3

2022

390 368

23,1

18,6

20,5

11,8

8,7

2,8

Kilde: IPLOS-registeret (-2016) / KPR helse og omsorg (2017-)

* - for 2022 - har ikke hatt tjenester i 2017-2021. Tall for 2018 er ikke tilgjengelig.

**- unike personer som mottok tjenester i 2021 og var rapportert med dødsdato i 2021

23,1 prosent av tjenestemottakerne i 2022 var nye. 20,5 prosent av tjenestemottakerne fra 2021 mottar ikke tjenester lenger (avgang, avsluttet) i 2022.

Tabell 2.7.2a og 2.7.2b viser oversikt over nye tjenestemottakere i 2021, fordelt etter alder og funksjonsnivå i 2022.

Tabell 2.7.2a Nye tjenestemottakere, etter alder 
Alder i 2022

Tjenestemottakere, personer

Nye mottakere, prosent

0-17 år

19 458

 31,2

18-49 år

86 076

 25,9

50-66 år

55 172

 24,9

67-79 år

82 923

 29,5

80-89 år

96 190

 20,2

90 år og over

50 549

 7,2

Kilde: KPR helse og omsorg

Tabell 2.7.2b Nye tjenestemottakere, etter funksjonsnivå
Bistandsbehov i 2022

Tjenestemottakere, personer

Nye mottakere, prosent

Noe/avgrenset bistandsbehov

144 043

 28,3

Middels til stort bistandsbehov

117 804

 14,7

Omfattende bistandsbehov

91 252

 5,7

Kilde: KPR helse og omsorg

Blant tjenestemottakerne i 2022 var det flest nye mottakere i aldersgruppen 0-17 år. Dette kan ha sammenheng med økt rapportering av ergo- og fysioterapi til barn og unge. Færrest nye mottakere var rapportert i aldersgruppen 90 år og over (7,2 prosent). 28 prosent av nye tjenestemottakere var rapportert med noe/avgrenset bistandsbehov. 5,7 prosent av nye tjenestemottakere var rapportert med omfattende behov.

Siste faglige endring: 12. desember 2023