Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Kommunale helse- og omsorgstjenester i rapporten

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), etablert i 2017, inneholder data om personer som har søkt, mottar eller har mottatt kommunale helse- og omsorgstjenester.

Rapporten sammenstiller informasjon om kommunale helse- og omsorgstjenester som kommunene har rapportert til KPR. KPR helse og omsorg[1] blir brukt som betegnelse på rapportering til KPR som omtales i rapporten (se oversikt over tjenestetyper i vedlegg A). Områder som f.eks. fastlege, legevakt er ikke en del av denne rapporten.

 

[1] I perioden 2006 -2017 ble disse opplysningene rapportert til IPLOS-registeret 

Siste faglige endring: 12. desember 2023