Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.2Helsedirektoratet overtok produksjon av rapporten

I perioden fra 2007 til 2017 utga Statistisk sentralbyrå (SSB) tilsvarende rapporter (Pleie- og omsorgstjenester[2] og senere Kommunale helse- og omsorgstjenester[3]). I forbindelse med etableringen av KPR overtok Helsedirektoratet produksjon av rapporten. Metodene for produksjon av tallene i Helsedirektoratet er beskrevet i vedlegg B.

 

[2] Eks.: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/201126?_ts=14ac9071bf0

[3] Eks.: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2020/Kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester%202020.pdf/_/attachment/inline/0794d739-d96e-42cb-ac7a-52a059ccabd1:5a96b4fc833c906ecac232821961dc52f1345891/Kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester%202020.pdf

Siste faglige endring: 12. desember 2023