Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Privat, ikke betalt hjelp

Tabell 3.2.1 viser snitt antall timer registrert privat hjelp for personer med helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand - daglige gjøremål, praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål, praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse ved utgangen av året de siste 10 årene, totalt og gruppert etter hvor mye privat ikke betalt hjelp (f.eks. hjelp fra familie/venner) de har tilgang til i tillegg. Beregningsmetoden for timer er at det lages sum av alle timer for hver tjenestemottaker, så beregnes gjennomsnittet av sum timer for tjenestemottakerne i hver gruppe for tilgang på privat ubetalt hjelp.

Tabell 3.2.1 Gjennomsnittlig antall timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand, etter tjenestemottakers tilgang på privat ubetalt hjelp per 31.des. 2012-2021

 

Mottakere

av helsetjenester i hjemmet

og/ eller praktisk bistand*, antall

Gj.snittlig timer uansett tilgang på privat ubetalt hjelp, timer /uke

Inntil

3 timer/ uke

3 inntil 9 timer/ uke

9 inntil 15 timer/

uke

15 timer/ uke og mer

Mottar hjelp, ukjent omfang

Mottar ikke privat hjelp

Uoppgitt tilgang på privat ubetalt hjelp

2012

172 065

8,1

7,6

6,8

9,7

16,6

5,9

9,3

4,6

2013

173 459

8,4

7,9

7,1

10,5

19,6

6

9,6

3,1

2014

173 739

8,7

8,3

7,6

10,7

22,1

6,2

9,9

2,9

2015

176 207

8,9

8,7

8,2

12,4

23,3

6,5

9,9

4,1

2016

178 416

9,1

8,9

8,4

12,8

24,9

6,7

10,1

3

2017

182 582

9,2

9,1

8,7

14,1

24,5

7

10,2

3,2

2018

189 593

9,9

9,4

9,2

14,6

27,3

7,2

10,7

4,1

2019

188 524

9

8,8

8,5

13,9

26,7

7

9,6

3,4

2020

190 067

9,3

9,3

8,7

15,1

28

7,3

9,8

4,4

2021

195 311

9,4

9,3

9,5

15,3

28,7

7,3

9,8

5,6

Kilde: IPLOS-registeret/KPR

*- ekskludert tjenestemottakere med null timer i uken

Antall timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand per uke per tjenestemottaker var på 9,4 timer i uken i 2021. Når mottakerne fordeles etter tilgang på privat ikke betalt hjelp, varierer antall timer hjelp fra kommunale helse- og omsorgstjenester. Personer med mer privat ikke betalt hjelp, mottar også flere timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand.

Tjenestemottakere med inntil 9 timer av privat ikke betalt hjelp, mottar rundt 9 timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand. Antall timer helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand er rundt 15 timer i uken for personer med 9-15 timer av privat ikke betalt hjelp.

Relativt mange timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand gis til personer med 15 timer i uken og over av privat ikke betalt hjelp (28 timer i uken). Personer uten privat ikke betalt hjelp mottar rundt 10 timer tjenester i uken.

Tabell 3.2.2 viser gjennomsnittlig antall timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand fordelt etter tjenestemottakers funksjonsnivå og tilgang på privat ubetalt hjelp per 31.desember i 2021.

Tabell 3.2.2 Gjennomsnittlig antall timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand, etter tjenestemottakers funksjonsnivå og tilgang på privat ubetalt hjelp per 31.des.2021

 

Mottakere av helsetjenester i hjemmet og/ eller praktisk bistand*, antall

Gjennomsnittlig timer per uke

  

uansett tilgang på privat ubetalt hjelp

Inntil 3 timer/uke

3 inntil 9 timer/uke

9 inntil 15 timer/uke

15 timer/uke og mer

Mottar hjelp, ukjent omfang

Mottar ikke privat hjelp

Uoppgitt privat ikke betalt hjelp

 

Noe/avgrenset bistandsbehov

77 432

1,8

1,9

3,4

4,2

1,8

1,4

1,3

1,5

 

Middels til stort bistandsbehov

78 526

6,2

6,5

8,1

14,7

5,8

6,1

4,6

3,8

 

Omfattende bistandsbehov

36 089

32,2

25,6

32,1

44,3

21,0

39,3

25,0

20,3

 

Uoppgitt bistandsbehov

3 264

3,7

**

**

**

**

5,4

3,4

0,2

 

Kilde: KPR

*- ekskludert tjenestemottakere med null timer i uken

**-basert på under 10 personer

Tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov mottar mer helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand enn mottakere med lavere eller uoppgitt bistandsbehov. Det gjelder både når vi ser på alle tjenestemottakere uansett status for tilgang på privat ubetalt hjelp og i hver kategori for privat ikke betalt hjelp.

For personer med noe/avgrenset bistandsbehov:

 • som mottar inntil 3 timer eller med ukjent omfang av privat ikke betalt hjelp i uken, er antall timer helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand under 2 timer i uken
 • med tilgang på mellom 3 og 9 timer eller mellom 9 og 15 timer privat ikke betalt hjelp i uken er antall timer det helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand 3-4 timer
 • uten tilgang på privat ikke betalt hjelp og personer med uoppgitt tilgang mottar 1,4-1,5 timer i uken av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand

For personer med middels til stort bistandsbehov:

 • antall timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand er på rundt 6 timer i uken for de fleste kategoriene av tilgang på privat ikke betalt hjelp.
 • for personer med privat ikke betalt hjelp mellom 9 og 15 timer i uken, er antallet timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand på 8,1 timer i uken;
 • for personer med privat ikke betalt hjelp på over 15 timer i uken, er antallet timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand på 14,7 timer i uken;
 • for personer med uoppgitt tilgang på privat ikke betalt hjelp er antallet timer på 4,6 timer i uken.

For personer med omfattende behov:

 • med tilgang på 3-9 timer, ukjent omfang og uoppgitt omfang av privat ikke betalt hjelp, ligger antall timer helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand på 20-23 timer i uken
 • uten tilgang på privat ikke betalt hjelp mottar i snitt 39 timer helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand i uken
 • med inntil 3 timer, og 9-15 timer av privat ikke betalt hjelp, mottar 32 timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand i uken.
 • med 15 eller flere timer privat ikke betalt hjelp i uken, mottar 44 timer i uken av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand

Siste faglige endring: 16. februar 2023