Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Samfunnsdeltakelse

Informasjon om samfunnsdeltakelse omhandler personens egne ønsker og behov for bistand og for transport for å kunne delta i arbeid og utdanning, organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter, og videre om de mottar bistand eller transport og om de opplever å få dekket sitt behov.

Tabell 3.1 viser hvilken andel av tjenestemottakerne var rapportert med behov knyttet til arbeid, utdanning, kultur, fritid og organisasjonsarbeid i 2021. Videre er det presentert tilsvarende andeler for hver aldersgruppe.

Tabell 3.1 Andel med behov for bistand til å delta og for transport i forbindelse med arbeid/utdanning, organisasjonsarbeid, fritid, og kultur. Tjenestemottakere i ulike aldersgrupper per 31. des. 2021.

 

Andel med ulike behov, prosent

Behov, fordelt etter alder*

  

0-17 år

18-49 år

50-66 år

67-79 år

80-89 år

90 år og over

Behov for bistand til å delta i forbindelse med arbeid/utdanning

14

46

42

15

1

0

0

Behov for transport til å delta i forbindelse med arbeid/utdanning

6

25

16

7

1

0

0

Behov for bistand til å delta i forbindelse med organisasjonsarbeid, fritid og kultur

24

43

38

30

18

13

16

Behov for transport til å delta i organisasjonsarbeid, fritid og kultur

21

24

23

23

20

19

23

Kilde: ssb.no/tabell 12655

* Prosentandelene viser forholdet mellom antall personer med definert type behov i aldersgruppen (behov for transport, bistand osv.) og antallet tjenestemottakere i aldersgruppen

14 prosent av tjenestemottakere er registrert med behov for bistand til å delta i forbindelse med arbeid eller utdanning og 6 prosent av tjenestemottakere er registrert med behov for transport til å delta i forbindelse med arbeid eller utdanning.

24 prosent av tjenestemottakere er registrert med behov for bistand til å delta i forbindelse med organisasjonsarbeid, fritid og kultur. 21 prosent av tjenestemottakere er registrert med behov for transport til å delta i forbindelse med organisasjonsarbeid, fritid og kultur.

Siste faglige endring: 16. februar 2023