Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Koordinator

Kommunene skal tilby koordinator til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator oppnevnes i forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om vedkommende takker nei til individuell plan.

Tabell 3.6.1 gir oversikt over mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand som har koordinator per 31.desember i perioden 2015[15]-2021.

Tabell 3.6.1 Mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand per 31. des. som har koordinator, 2021

 

Mottakere * av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand, antall

Andel med koordinator, prosent

2015

182 500

5

2016

185 505

9

2017

189 520

11

2018

197 160

11

2019

201 461

9

2020

202 830

12,6

2021

208 645

13,0

Kilde: IPLOS-registeret (-2016), KPR (2017-)

*- mottakere uansett antall timer

Andel mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand som har koordinator var 13 prosent i 2021, dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn i 2020. Andelen med koordinator varierte mellom 5 og 13 prosent i perioden 2015-2021.

Tabell 3.6.2 viser antall mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand som har koordinator per 31.desember 2021, fordelt etter bistandsbehov og alder.

Tabell 3.6.2 Mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand per 31.des., som har koordinator, etter bistandsbehov og alder, 2021
 Antall*

Andel med koordinator, prosent

Andel med koordinator under 67 år, prosent

Andel med koordinator over 67 år, prosent

Noe/avgrenset bistandsbehov

79 315

9

7

2

Middels til stort bistandsbehov

79 465

14

11

3

Omfattende bistandsbehov

36 327

24

20

4

Uoppgitt bistandsbehov

13 538

2

1

0,2

Kilde: KPR

*- mottakere uansett antall timer

Andel blant mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand som har koordinator per 31. desember 2021 er ulik i de ulike bistandsbehovgruppene:

  • 24 prosent av mottakerne med omfattende bistandsbehov hadde koordinator
  • 2 prosent av mottakerne med uoppgitt bistandsbehov har koordinator

Mellom 0 og 4 prosent av mottakerne av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand som hadde koordinator i 2021 er i alderen 67 år og over, i motsetning til tjenestemottakere i aldersgruppen under 67 år, der andelen var mellom 1 og 20 prosent i 2021.

 

[15] Opplysning om koordinator rapporteres til KPR f.o.m. 2015

Siste faglige endring: 16. februar 2023