Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Individuell plan

Individuell plan (IP) er en rettighet tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester har for å sikre et koordinert tjenestetilbud. For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal kommunen tilby koordinator etter loven.

Tabell 3.5.1. presenterer tall for mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand som har virksom individuell plan per 31. desember de siste 10 årene.

Tabell 3.5.1 Mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand per 31.des., med virksom individuell plan, 2012-2021

 

Mottakere* av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand, antall

 Andel med virksom individuell plan, prosent

2012

178 687

9

2013

179 859

9

2014

180 444

10

2015

182 500

9

2016

185 505

8

2017

189 520

7

2018

197 160

7,8

2019

201 461

7,7

2020

202 830

7,2

2021

208 645

6,6

Kilde: IPLOS-registeret (-2016) /KPR (2017-) * -- mottakere uansett antall timer

6,6 prosent hadde virksom individuell plan i 2021, det er 0,5 prosentpoeng lavere enn i 2020. Andelen av mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand som har virksom individuell plan per 31.desember endret seg i perioden 2012-2021. Andelen var 7 prosent i 2017 og 10 prosent i 2014.

Tabell 3.5.2 viser antall mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand med virksom individuell plan (IP) per 31. desember 2021, fordelt etter bistandsbehov og alder

Tabell 3.5.2 Mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand per 31.des., med virksom individuell plan (IP), etter bistandsbehov og alder, 2021
 Antall*

Andel med IP, prosent

andel med IP under 67 år, prosent

andel med IP over 67 år, prosent

Noe/avgrenset bistandsbehov

79 315

3,3

2,9

0,3

Middels til stort bistandsbehov

79 465

6,7

5,9

0,8

Omfattende bistandsbehov

36 327

15,8

14,1

1,8

Uoppgitt bistandsbehov

13 538

1,1

1,0

0,1

Kilde: KPR

* - mottakere uansett antall timer

Andel av mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand med virksom individuell plan er ulik i de ulike bistandsbehovgruppene. Blant mottakerne med omfattende bistandsbehov var det 16 prosent med individuell plan i 2021. Blant mottakerne med uoppgitt bistandsbehov var det 1 prosent med virksom individuell plan i 2021.

Mellom 0 og 2 prosent av mottakere av helsetjenester i hjemmet og/eller praktisk bistand var rapportert med virksom individuell plan i alderen 67 år og over i 2021.  I aldersgruppen 0-66 år, var andelen på mellom 1 og 15 prosent.

Siste faglige endring: 16. februar 2023