Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.7Habilitering og rehabilitering

Definisjon av habilitering og rehabilitering jf. Forskrift:

"§ 3.Definisjon av habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål. 

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Endret ved forskrift 10 april 2018 nr. 556 (i kraft 1 mai 2018)."

Til registeret rapporteres rehabilitering og habilitering utenfor institusjon og tidsbegrenset opphold rehabilitering og habilitering i institusjon.

Tabell 3.11.1 viser antall mottakere av habilitering/rehabilitering utenfor institusjon, fordelt etter bistandsbehov og alder.

Tabell 3.11.1 Mottakere av habilitering/rehabilitering utenfor institusjon gjennom året, etter bistandsbehov og alder, 2021.

 

Mottakere av habilitering / rehabilitering utenfor institusjon, antall

Bistandsbehov, prosent

 

 

I alt

Noe/-avgrenset

Middels til stort

Omfattende

Uoppgitt

I alt

32 626

100

33

38

27

1

0-17 år

1 613

100

19

31

47

3

18-49 år

10 489

100

43

35

21

1

50-66 år

5 489

100

38

36

25

1

67-79 år

6 210

100

30

42

27

2

80-89 år

6 145

100

27

43

28

1

90 år og over

2 680

100

17

45

37

1

Kilde: KPR

32 626 personer mottok habilitering/rehabilitering utenfor institusjon i løpet av 2021.  47 prosent av mottakerne i aldersgruppen 0-17 år hadde omfattende bistandsbehov i 2021.

Tabell 3.11.3 viser antall mottakere av rehabilitering og habilitering i institusjon.

Tabell 3.11.3 Mottakere av rehabilitering/habilitering i institusjon gjennom året, etter bistandsbehov og alder, 2021

 

 

Mottakere av rehabilitering/habilitering i institusjon, antall

Bistandsbehov, prosent

  

I alt

Noe/-avgrenset

Middels til stort

Omfattende

Uoppgitt

Mottakere i alt

15 496

100

19

46

30

4

0-49 år

297

100

20

46

25

9

50-66 år

1 456

100

24

43

26

8

67-79 år

4 900

100

22

45

27

6

80-89 år

5 947

100

19

46

31

3

90 år og over

2 896

100

14

49

35

2

Kilde: KPR

Rundt 16 000 personer mottok rehabilitering/habilitering i institusjon i løpet av 2021, med flest tjenestemottakere i alderen 80-89 år.  Mellom 25 til 35 prosent av tjenestemottakere i hver aldersgruppe var registrert med omfattende bistandsbehov.

Fordeling av mottakere av rehabilitering/habilitering i institusjon etter bistandsbehov er relativt lik i alle aldersgrupper, unntatt 0-17 år og 90 år og over:

  • rundt 20 prosent av tjenestemottakere er registrert med noe/avgrenset bistandsbehov
  • rundt 50 prosent av tjenestemottakere er registrert med middels/stort bistandsbehov
  • rundt 30 prosent er registrert med omfattende bistandsbehov

Tabellen med antall tjenestemottakere gjennom året viser mange flere personer, enn tilsvarende tabell med status per 31. desember i året (tabell 3.11.4):

Tabell 3.11.4 Mottakere av rehabilitering/habilitering i institusjon pr. 31.des., etter bistandsbehov og alder. 2021

 

Mottakere i alt, antall

Bistandsbehov, prosent

  

I alt

Noe/-avgrenset

Middels til stort

Omfattende

Uoppgitt

Mottakere i alt

1 374

100

14

47

32

7

0-66 år

173

100

8

42

38

13

67-79 år

412

100

15

41

34

10

80 år og over

789

100

15

51

30

5

Kilde: KPR

Sist faglig oppdatert: 16. februar 2023