Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.8Bruk av tvang

Det er tre former for rapportering av kommunale helse- og omsorgstjenester som ytes ved bruk av tvang og makt:

  • vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 § 9-5, tredje ledd bokstav b og c
  • skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner etter kap. 9 §9-5, tredje ledd bokstav a)
  • helsehjelp med tvang etter pasientrettighetsloven kap. 4 a  

Tabell 3.10.1 presenterer tall for ovennevnte typer tvang i perioden 2017 – 2021[16].  

Tabell 3.10.1 Bruk av tvang, personer gjennom året, etter type tvang
 

2017

2018

2019

2020

2021

Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – nødsituasjoner (etter helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 § 9-5, tredje ledd bokstav a)

973

1 091

1 197

1 271

1 230

Bruk av tvang psykisk utviklingshemning – planlagte tiltak – vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 § 9-5, tredje ledd bokstav b og c

1 091

630

761

852

907

Helsehjelp med tvang etter pasientrettighetsloven kapittel 4 a

1 066

1 107

1 353

1 395

1 555

Kilde: KPR

1 230 personer mottok tjenester ved bruk av tvang i nødsituasjoner i 2021. Det har vært svakt økende trend i antall mottakere siden 2017.

907 personer mottok tjenester ved bruk av tvang etter planlagte tiltak i 2021. Antallet mottakere var på det laveste i 2018, med 630 mottakere og på det høyeste i 2017, med 1 091 mottakere, når vi ser på tallene i perioden 2017-2021. 

1 555 personer fikk helsehjelp med tvang i 2021. Antall mottakere har vært økende siden 2017.

 

[16] KPR helse og omsorg inneholder data fra og med 2017. Tallene for årgangene før 2017 ligger i IPLOS-registeret

Siste faglige endring: 16. februar 2023