Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Tjenestemottakers funksjonsnivå

Tjenestemottakere grupperes i fire kategorier for funksjonsnivå, basert på kartlegging av aktiviteter i dagliglivet. Kategoriene er: noe/avgrenset, middels til stort, omfattende eller uoppgitt bistandsbehov.

Tabell 2.3.1 viser antall tjenestemottakere etter funksjonsnivå i perioden 2017 – 2021. [9]

Tabell 2.3.1 Tjenestemottakere gjennom året, etter funksjonsnivå, 2017 - 2021

 

Tjenestemottakere, antall

 

2017

2018

2019

2020

2021

Noe/avgrenset bistandsbehov

132 051

133 512

131 297

134 814

139 201

Middels til stort bistandsbehov

112 213

113 389

113 616

113 272

116 245

Omfattende bistandsbehov

83 076

83 962

86 249

87 864

89 340

Uoppgitt bistandsbehov

34 713

37 747

33 504

35 369

35 020

Kilde: KPR

Antall tjenestemottakere har økt i alle bistandsbehovsgruppene fra 2020 til 2021, unntatt bistandsbehovsgruppen "uoppgitt". Antall tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov har økt fra rundt 83 000 i 2014 til rundt 89 000 personer i 2021. Fordeling av tjenestemottakerne mellom gruppene for bistandsbehov har vært relativt stabil i perioden 2017 – 2021, med flest personer i gruppene noe/avgrenset og middels til stort bistandsbehov.

Tabell 2.3.2 viser antall tjenestemottakere i 2021 fordelt etter funksjonsnivå og alder.

Tabell 2.3.2 Tjenestemottakere gjennom året, etter funksjonsnivå og alder, 2021
 

Tjenestemottakere, antall

I alt, prosent

Noe/-avgrenset bistands-behov, prosent

Middels til stort bistands-behov, prosent

Omfattende bistands-behov, prosent

Uoppgitt bistands-behov, prosent

0-17 år

18 937

100

 20

 30

 25

 25

18-49 år

84 196

100

 45

 31

 13

 11

50-66 år

54 095

100

 43

 30

 16

 11

67-79 år

79 133

100

 36

 31

 23

 10

80-89 år

93 680

100

 35

 30

 28

 6

90 år og over

49 765

100

 24

 32

 42

 2

Totalt

379 806

100

 37

 31

 24

 9

Kilde: KPR

Andel tjenestemottakere med noe/avgrenset bistandsbehov varierer mellom aldersgruppene. Den største andelen er i aldersgruppen 18-49 år (45 prosent), den minste andelen var i aldersgruppen 0-17 år (20 prosent).

Mellom 30 og 32 prosent av tjenestemottakere i alle aldersgrupper hadde middels til stort bistandsbehov.

I aldersgruppen 90 år og over, hadde 42 prosent av tjenestemottakere omfattende bistandsbehov. I aldersgruppene 0-17 år og 80-89 år hadde henholdsvis 27 og 28 prosent av tjenestemottakere omfattende bistandsbehov. Aldersgruppen 18-49 år hadde den minste andelen med omfattende bistandsbehov (13 prosent).

Andel tjenestemottakere med uoppgitt bistandsbehov varierer mellom aldersgruppene. Den største andelen er i aldersgruppen 0-17 år og var på 25 prosent. Den minste andelen med uoppgitt bistandsbehov er i aldersgruppen 90 år og over og var på 2 prosent.

 

[9] KPR helse og omsorg inneholder data fra og med 2017. Tallene for årgangene før 2017 ligger i IPLOS-registeret

Siste faglige endring: 16. februar 2023