Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Tjenestemottakere etter alder og kjønn

Tabell 2.2.1 viser antall tjenestemottakere gjennom året for 2021 med fordeling etter alder og kjønn, samt forholdet mellom befolkning og antallet tjenestemottakere.  

Tabell 2.2.1 Tjenestemottakere gjennom året, etter alder og kjønn, 2021
 

Tjenestemottakere, antall

Andel i befolkningen*, prosent

 

I alt

Kvinner

Menn

I alt

Kvinner

Menn

Totalt

379 806

219 734

160 072

6,9

8,1

5,8

0-17 år

18 937

7 130

11 807

1,7

1,3

2,1

18-49 år

84 196

43 384

40 812

3,7

3,9

3,5

50-66 år

54 095

28 123

25 972

4,7

4,9

4,4

67-79 år

79 133

44 057

35 076

12,3

13,4

11,1

80-89 år

93 680

61 116

32 564

45,2

51,6

36,6

90 år og over

49 765

35 924

13 841

87,5

91,6

78,2

Kilde: KPR

* - tallet sees i forhold til folketallet ved utgangen av statistikkåret inkludert antall døde gjennom året

6,9 prosent av befolkningen mottok kommunale helse- og omsorgstjenester i 2021. Det er samme nivå som i 2020.

Andel av befolkningen med kommunale helse- og omsorgstjenester øker med alder - fra 1,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen 0-17 år til 87,5 prosent i aldersgruppen 90 år og over. Andel kvinner med tjenester i befolkningen er høyere enn andel menn med tjenester. Dette gjelder alle aldersgrupper, unntatt 0-17 år.

Tabell 2.2.1a viser andeler av befolkningen med kommunale helse- og omsorgstjenester i perioden 2014-2021[8].

Tabell 2.2.1a Tjenestemottakere gjennom året som andel av befolkningen*, etter alder, prosent, 2014-2021
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

6,6

6,6

6,7

6,8

6,8

6,8

6,9

6,9

0-17 år

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,7

18-49 år

2,9

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

50-66 år

4,5

4,5

4,7

4,7

4,8

4,7

4,7

4,7

67-79 år

12,6

12,6

12,6

12,6

12,9

12,6

12,5

12,3

80-89 år

51,6

51,3

50,6

49,9

49,6

47,8

46,8

45,2

90 år og over

90,5

90,5

90,0

89,5

89,7

88,1

89,1

87,5

* - tallet sees i forhold til sum av folketallet ved utgangen av statistikkåret inkludert antall døde gjennom året

Kilde: rapportserie Kommunale helse- og omsorgstjenester 2014, 2015, 2016 osv.

Andel av befolkningen med tjenester har økt med under 1 prosentpoeng i aldersgruppene 0-17 år og 18-49 år sammenliknet med andeler i 2020. I aldersgruppene 67-79 år, 80-89 år og 90 år og over har andelen av befolkningen med tjenester gått ned fra 2020 til 2021.

Andelen tjenestemottakere har økt fra 6,6 prosent i 2014 til 6,9 i 2021. Den største endringen i andel som mottar tjenester finner vi i aldersgruppen 80-89 år, med nedgang på 6,4 prosentpoeng fra 2014 til 2021.

Tabell 2.2.2 viser antall tjenestemottakere av kommunale helse og omsorgstjenester i de siste 10 årene totalt og fordelt etter kjønn.

Tabell 2.2.2 Tjenestemottakere gjennom året, etter kjønn, 2012 - 2021
 

Tjenestemottakere, antall

Kvinner, antall

Menn, antall

Kvinner, prosent

Menn, prosent

2012

336 864

206 545

130 211

61

39

2013

340 093

206 933

133 058

61

39

2014

342 216

206 620

135 405

60

40

2015

349 419

209 243

139 917

60

40

2016

355 635

211 370

143 997

59,4

40,5

2017

361 471

213 829

147 456

59,2

40,8

2018

364 477

214 467

150 010

58,8

41,2

2019

364 666

213 256

151 410

58,5

41,5

2020

371 319

216 113

155 195

58,2

41,8

2021

379 806

219 734

160 072

57,9

42,1

Kilde: IPLOS-registeret (-2016) /KPR (2017-)

For både kvinner og menn økte antallet tjenestemottakere fra 2020 til 2021. Kjønnsfordelingen var nærmest konstant (41,8 prosent menn i 2020, 42,1 prosent menn i 2021.

I hele perioden 2012-2021 har det vært flere kvinner enn menn blant tjenestemottakerne (tabell 2.2.2).  Andel menn har øk fra 39 prosent i 2012 til 42 prosent i 2021. Forskjellen mellom antallet menn og kvinner var rundt 76 000 personer i 2012 og rundt 60 000 personer i 2021.

Tabell 2.2.3 viser antall tjenestemottakere etter alder og kjønn i 2021.

Tabell 2.2.3 Tjenestemottakere gjennom året, etter alder og kjønn, 2021
 

Tjenestemottakere

Tjenestemottakere etter alder og kjønn

 

Antall

Prosent

Kvinner, antall

Menn, antall

Kvinner, prosent

Menn, prosent

0-17 år

18 937

5

7 130

11 807

38

62

18-49 år

84 196

22

43 384

40 812

52

48

50-66 år

54 095

14

28 123

25 972

52

48

67-79 år

79 133

21

44 057

35 076

56

44

80-89 år

93 680

25

61 116

32 564

65

35

90 år og over

49 765

13

35 924

13 841

72

28

Totalt

379 806

100

219 734

160 072

58

42

Kilde: KPR

Aldergruppen 80-89 år utgjør den største gruppen av tjenestemottakere med rundt 94 000 tjenestemottakere, eller 25 prosent i 2021 (tabell 2.2.3). Videre følger aldersgruppene 18-49 år, med rundt 84 000 tjenestemottakere og 67-79 år, med rundt 76 000 tjenestemottakere. Den minste gruppen av tjenestemottakerne er 0-17 år med 5 prosent av tjenestemottakerne (om lag 19 000 personer).

Det er flere kvinner enn menn i alle aldersgrupper, unntatt aldersgruppen 0-17 år hvor det var 38 prosent kvinner.

 

[8]  disse tallene er tilgjengelige i rapportserien, som er kilde for tabellen, kun f.o.m. 2014.

Siste faglige endring: 16. februar 2023