Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Tjenestemottakere i 2021

Tabell 2.1 viser antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester for de siste 10 årgangene (2012 – 2021).

Tabell 2.1 Tjenestemottakere gjennom året i perioden 2012-2021
 

Tjenestemottakere, antall

Endring fra forrige år, prosent

2012

336 864

1,9

2013

340 093

1,0

2014

342 216

0,6

2015

349 419

2,1

2016

355 635

1,8

2017

361 471

1,6

2018

364 587

0,9

2019

364 666

0,0

2020

371 319

1,8

2021

379 806

2,3

Kilde: IPLOS-registeret (-2017) /KPR (2018-)

379 806 personer mottok kommunale helse- og omsorgstjenester i løpet av 2021. Antall tjenestemottakere har økt med 2,3 prosent sammenliknet med 2020 (økning med 8 587 tjenestemottakere). Mye av økningen skyldes at stadig flere kommuner starter med rapportering av ergo- og fysioterapi og tjenester på området psykisk helse og rus.

Siste faglige endring: 16. februar 2023