Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.6Tildelte timer (omfang)

Det er de brukerrettede tiltakene beskrevet i vedtaket/beslutningen som regnes med i timer per uke. Beregning av gjennomsnittlige verdier for tildelte timer er komplisert, på grunn av variasjon i antallet timer gjennom året. For å redusere kompleksiteten, beregnes gjennomsnittlig antall tildelte timer på grunnlag av status per 31.desember (se vedlegg A for mer informasjon om beregningen).

Tabell 2.6.1 viser antall mottakere av tjenester som skal rapporteres med antall tildelte timer per uke (omfang), gruppert etter timetall.

Tabell 2.6.1 Tjenestemottakere per 31.des., gruppert etter antall timer per uke (t/u), 2021

 

Tjenestemottakere, antall*

I alt, prosent

< 2 t/u, prosent

2 – 4,9 t/u, prosent

5 – 9,9 t/u, prosent

10-14,9 t/u, prosent

15-35,4 t/u, prosent

>=35,5 t/u, prosent

Praktisk bistand - daglige gjøremål

77 140

100

76

11

6

2

3

2

Praktisk bistand – opplæring - daglige gjøremål

22 119

100

33

16

10

6

13

21

Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse***

3 831

100

2

2

10

12

30

43

Dagaktivitetstilbud

22 948

100

7

8

29

20

35

1

Avlastning - utenfor institusjon

6 944

100

6

12

19

32

23

8

Avlastning - i institusjon (rullerende)

410

100

14

4

 

4

26

52

Støttekontakt

30 101

100

5

80

13

1

0,3

0,1

Omsorgsstønad

9 677

100

3

18

39

19

18

3

Helsetjenester i hjemmet

164 520

100

59

20

11

4

4

2

Dagopphold i institusjon

2 214

100

3

1

44

34

17

1

Nattopphold i institusjon

under 10

100

-

-

-

**

-

**

Kilde: IPLOS  Kilde: KPR

* - ekskludert tjenestemottakere med null timer per uke

**- Basert på under 10 personer

***- OBS! tallene fra Nesbyen for praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse inngår ikke i denne tabellen pga feilrapportering

Hovedtrekk fra tabellen om gruppering av tjenestemottakere etter timetall i 2021:

  • 93 prosent av mottakerne av støttekontakt hadde mellom 2 og 9,9 timer tjeneste i uken
  • 90 prosent av mottakerne av helsetjenester i hjemmet mottar under 10 timer tjeneste i uken
  • 78 prosent av mottakerne av rullerende avlastning i institusjon mottar over 15 timer tjeneste i uken
  • 76 prosent av mottakerne av praktisk bistand-daglige gjøremål mottar under 2 timer tjeneste i uken
  • 73 prosent av mottakerne av praktisk bistand-brukerstyrt personlig assistanse mottar over 15 timer tjeneste i uken

Tjenestemottakere som mottar 35,5 eller flere timer i uken (dette tilsvarer 1 eller flere årsverk per uke) per 31. desember 2021:

  • mellom 21 og 52 prosent av mottakerne av praktisk bistand – opplæring- daglige gjøremål, praktisk bistand-brukerstyrt personlig assistanse og avlastning - i institusjon (rullerende) med 35,5 eller flere timer i uken
  • for resterende tjenestetilbud som rapporteres med timer, er det mellom 0,1 og 8 prosent av mottakerne med 35,5 eller flere timer i uken

Tabell 2.6.2 viser andel tjenestemottakere med 10 eller flere timer per uke de siste 10 årene, fordelt etter type tjeneste.

Tabell 2.6.2 Tjenestemottakere med 10 eller mer timer per uke, i det totale antallet tjenestemottakere*, etter tjenestetype

 

Tjenestemottakere*, prosent

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Praktisk bistand - daglige gjøremål

6

6

7

7

7

8

7

7

7

7

 

Praktisk bistand – opplæring - daglige gjøremål

42

42

44

43

43

42

42

42

42

41

 

Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse***

80

80

80

82

80

81

83

82

83

86

 

Dagaktivitetstilbud

58

58

60

60

59

59

58

57

56

56

 

Helsetjenester i hjemmet

59

59

59

59

58

59

60

61

61

63

 

Avlastning utenfor institusjon

89

90

89

88

89

90

89

87

88

82

 

Støttekontakt

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

 

Omsorgsstønad

41

41

41

41

41

40

39

39

40

40

 

Avlastning - i institusjon (rullerende)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

Dagopphold

56

55

56

57

59

59

60

52

50

52

 

Nattopphold i institusjon

40

38

50

100

71

55

89

**

**

**

 

Kilde: IPLOS-registeret (-2016) / KPR (2017-)

* - ekskludert tjenestemottakere med null timer per uke

**- Basert på under 10 personer

***- tallene fra Nesbyen for praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse inngår ikke i denne tabellen pga feilrapportering

I 2021 mottok 86 prosent av brukerne med praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse 10 eller flere timer i uken mot 1 prosent av mottakerne av støttekontakt. Andelen av tjenestemottakerne av ulike tjenester som hadde 10 timer tjeneste eller mer i uken har vært relativt uendret de siste 10 årene.

Siste faglige endring: 16. februar 2023