Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.7Nye tjenestemottakere og tjenestemottakere som ikke mottar tjenester lenger

Nye tjenestemottakere (tilgang) defineres i denne rapporten som personer som mottar tjenester i 2021 men som ikke er rapportert med tjenester i 2020.

Tjenestemottakere som ikke mottar tjenester lenger (avgang, avsluttet, avdød), defineres i denne rapporten som personer rapportert til registeret i 2020, og ikke rapportert som personer som mottar tjenester i 2021.

Tabell 2.7.1 viser oversikt over tilgang og avgang av tjenestemottakere de siste 10 årene.

Tabell 2.7.1 Tilgang og avgang av tjenestemottakere, 2012 - 2021
 

Tjeneste

mottakere, antall

Nye mottakere, prosent,

Nye mottakere, uten tjenester tidligere*, prosent

Avgang, prosent

Avgang- ikke død, prosent

Avgang- død**, prosent

Tilvekst fra forrige år, prosent

2012

336 864

19,7

16,5

17,8

8,5

9,8

1,9

2013

340 093

19,6

16,3

18,7

9

9,6

0,9

2014

342 216

19,8

16

19,2

9,7

9,5

0,6

2015

349 419

20,9

16,7

18,9

9,6

9,5

2,1

2016

355 635

21,3

16,9

19,6

10,3

9,3

1,7

2017

361 471

21,6

16,8

20

10,9

9,2

1,6

2018

364 587

22

..

20,4

10,9

9,1

1,5

2019

364 666

22,4

19,8

22,11

12,6

9,5

0,3

2020

371 319

23

19,3

21,24

12,3

8,9

1,8

2021

379 806

22,9

19,1

20,7

12

8,7

2,3

Kilde: IPLOS-registeret (-2016) / KPR (2017-)

* - for 2021 - har ikke hatt tjenester i 2017, 2018, 2019 og 2020. Tallet for 2018 er ikke tilgjengelig

**- unike personer som mottok tjenester i 2020 og var rapportert med dødsdato i 2020

22,9 prosent av tjenestemottakerne i 2021 var nye. 20,7 prosent av tjenestemottakerne fra 2020 mottar ikke tjenester lenger (avgang, avsluttet) i 2021.

Tabell 2.7.2 viser oversikt over nye tjenestemottakere i 2021, fordelt etter alder og funksjonsnivå i 2021.

Tabell 2.7.2 Nye tjenestemottakere, etter alder og funksjonsnivå
 

Tjenestemottakere, personer

Nye mottakere, prosent

Alder i 2021:

  

0-17 år

18 937

31,2

18-49 år

84 196

25,9

50-66 år

54 095

24,9

67-79 år

79 133

29,5

80-89 år

93 680

20,2

90 år og over

49 765

7,2

Bistandsbehov i 2021:

  

Noe/avgrenset

139 201

28,3

Middels til stort

116 245

14,7

Omfattende

89 340

5,7

Kilde: KPR

Blant tjenestemottakerne i 2021 var det flest nye mottakere i aldersgruppen 0-17 år. Dette kan ha sammenheng med økt rapportering av ergo- og fysioterapi til barn og unge. Færrest nye mottakere ble registrert i aldersgruppen 90 år og over.

28 prosent av tjenestemottakerne med noe/avgrenset bistandsbehov, er nye. 5,7 prosent av tjenestemottakerne med omfattende behov, er nye. Dette er omtrent samme nivå som i 2020.

Siste faglige endring: 16. februar 2023