Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.2Helsedirektoratet overtok produksjon av statistikk

I perioden fra 2007 til 2017 utga Statistisk sentralbyrå (SSB) tilsvarende rapporter (Pleie- og omsorgstjenester[3] og senere Kommunale helse- og omsorgstjenester[4]). I forbindelse med etableringen av KPR overtok Helsedirektoratet produksjon av rapporten. Metodene for produksjon av tallene i Helsedirektoratet er beskrevet i vedlegg A.

Helsedirektoratet fikk data for 2017 fra IPLOS-registeret. Der Helsedirektoratet har brukt 2017-tall til produksjon av statistikk, vil det stå KPR (2017- ).

 

 

[3] Eks.: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/201126?_ts=14ac9071bf0

[4] Eks.: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2020/Kommunale%20helse-%20og%20omsorgstjenester%202020.pdf

Siste faglige endring: 16. februar 2023