Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Klimaregnskap- og kategorier

Klimagassrapportering

Klimagassrapportering er et viktig redskap for å nå målet om 40% reduksjon av direkte utslipp innen 2030, og klimanøytral drift innen 2050 for alle Scope. Ved å kartlegge samtlige utslipp i et klimaregnskap kan man utarbeide en oversikt over hvilke klimagassreduserende tiltak som vil ha mest påvirkningskraft. Dette kan tydeliggjøre effekten av ulike tiltak og muliggjøre effektiv prioritering av tiltak deretter. I dag fører spesialisthelsetjenesten et klimaregnskap med de fire hovedkategorier Energiforbruk, Transport av ansatte, Transport av pasienter og Forbruk av gasser.

Kategorisering av utslipp

Utslipp inndeles i henhold til internasjonale standarder, herunder Scope 1, 2 og 3, med tilhørende underkategorier etter GHG-protokollen. Ulike klimaregnskap benytter derimot forskjellig inndeling og kategorisering av utslipp. I klimaregnskapet til spesialisthelsetjenesten er navngivingen og inndelingen av kategorier noe ulik GHG-protokollen. I dag er spesialisthelsetjenestens klimaregnskap inndelt i 4 hovedkategorier som er på tvers av Scope 1, 2 og 3. I tillegg til spesialisthelsetjenestens klimaregnskap, har Helse Bergen og UNN anskaffet egne regnskap som inkluderer Scope 3.

Disse regnskapene har på sin side andre inndelinger og kategoriseringer av utslipp. Det bemerkes at kategoriseringen av utslippene fremstilt i Power BI er hentet fra spesialisthelsetjenestens inndeling for Scope 1 og 2, mens det for Scope 3 er benyttet kategorier fra Helse Bergen sitt klimaregnskap. For å standardisere kategoriseringen (med tilhørende navngiving) av utslipp kunne en hensiktsmessig løsning være å utarbeide en felles mal, som først deler utslipp inn etter Scope og deretter med tilhørende hovedkategorier og underkategorier.

Siste faglige endring: 02. september 2022