Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Begrepsliste

Begrepsliste

Begrep 

Forklaring 

Rapporteringssystem 

Henviser til Sykehusbygg sitt system for innrapportering av klimagassutslipp til helseforetakene. 

Klimapartner 

Organisasjon som kobler sammen grønn innovasjon mellom offentlige og private virksomheter. 

Asplan Viak 

Rådgivningsselskap innen plan, arkitektur- og ingeniørfag.  

Klimakost 

Et verktøy for miljøstyring levert av Asplan Viak. Verktøyet tar for seg både direkte og indirekte utslipp. 

GHG-protokoll 

Greenhouse Gas protokoll, som er et rammeverktøy for å hjelpe virksomheter med hvordan rapportere og tallfeste klimagassutslipp. 

Klimavekting 

Det samme som konverteringsfaktorer. Brukes for å omgjøre utslipp til CO2-ekvivalenter. 

Klimanøytralt / netto null 

At en ikke slipper ut mer klimagass enn det en greier å fange opp eller fjerne. 

Scope 1 

Direkte utslipp knyttet til virksomheten. 

Scope 2 

Indirekte utslipp som omhandler energiforbruket til virksomheten. 

Scope 3 

Indirekte utslipp opp- og nedstrøms i verdikjeden. Oppstrøm er leverandørenes verdikjede, mens nedstrøms er kundenes verdikjede.  

Datavasking 

Strukturering og klargjøring av data for analyse 

Power Query  

Datatransformasjons- og dataklargjøringsmotor. 

M-Kode 

Kode skrevet i programmeringsspråket M som benyttes i Power Query. 

Siste faglige endring: 02. september 2022