Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.2Metode

Funn i dette kapitlet er basert på:

  • Helsedirektoratet sendte en spørreundersøkelse til Helse- og omsorgsdepartementet med underliggende etater i 2022
  • Innhentet grove estimater på innkjøp og helseforvaltningens estimerte utslipp fra DFØ
  • Innhentet informasjon fra Norsk helsenett (NHN) som har ansvar for har ansvar for gjennomføring av alle fellesanskaffelser på vegne av helseforvaltningen, samt virksomhetsspesifikke anskaffelser for virksomhetene i helseforvaltningen, om hvordan de vil jobbe med klimavennlige anskaffelser fremover
  • Gjennomgikk utvalgte rapporter og styringsdokumenter

Siste faglige endring: 05. mai 2023