Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Om årsmeldingen

2020 har vært sterkt preget av covid-19. Pandemien har synliggjort hvor viktig internasjonalt samarbeid er, samt betydningen og gevinstene som kommer av å arbeide tett på internasjonale fora og aktører for å utarbeide og iverksette helsepolitikk. Dette gjenspeiles også i Helsedirektoratets tildelingsbrev for 2021, der Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vektlegger internasjonalt samarbeid om helse sterkere enn før.

HOD lanserte i 2021 en internasjonal strategi for perioden 2021-2025. Strategien angir strategiske satsningsområder, som vil være førende for departementets internasjonale arbeid.

Målet med rapporten er å gi et overordnet bilde av internasjonalt samarbeid, arbeidsflater og oppgavefordeling innad i direktoratet for 2020, inkludert arbeid utført i forbindelse med covid-19-pandemien. Videre gis det en beskrivelse av hvordan direktoratet i 2020 arbeidet med fagområdene som prioriteres i HODs internasjonale strategi. I siste del av årsmeldingen skisseres divisjonenes satsningsområder for internasjonalt samarbeid fremover.

Siste faglige endring: 14. oktober 2021