Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Forord fra helsedirektøren

2020 var et krevende år i nasjonal og internasjonal helsesammenheng. Covid-19-pandemien rammet alle verdens regioner og land. En global innsats for å begrense smitte, sykdom og dødsfall ble iverksatt.

I skrivende stund har koronaviruset ført til mer enn 200 millioner sykdomstilfeller og over 4 millioner dødsfall. Smitteverntiltak og en ny pandemisk hverdag førte også til store innskrenkninger i samfunnslivet.

Pandemien har understreket at landene som deltar i globalt helsesamarbeid er gjensidig avhengige av hverandre.

Siden starten av pandemien har Helsedirektoratet samarbeidet med andre land og internasjonale organisasjoner på en rekke fagområder for å beskytte liv og helse i Norge, og for å bidra til at pandemiens konsekvenser ble begrenset i internasjonal sammenheng. I tillegg har direktoratet arbeidet for å ivareta internasjonalt samarbeid på andre viktige helsefagområder.

Rapporten gir både et innblikk i bredden i Helsedirektoratets arbeid for 2020 og peker på områder som vil bli viktige for vår innsats for god helse og gode liv i årene som kommer.

 

God lesning,
Bjørn Guldvog

Siste faglige endring: 01. juni 2022