Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.9Helsepersonells forventninger for fremtiden

Helsepersonell er spurt åpent om hvilke kommende e-helseteknologier de tror vil påvirke og endre helse- og omsorgssektoren på lengre sikt. Dette kan gi en pekepinn på helsepersonells forventninger for fremtiden. 

Sammendrag av svarene
Figur 3.30 Hvilke kommende e-helseteknologier tror du vil påvirke og endre helse- og omsorgssektoren på lengre sikt? (2021–2023) Kodet, åpent spørsmål

 

«Økt bruk av kunstig intelligens, selvrapportering av målinger.»

 «Videomøter kan gjøres lettere, slik at en kan holde pårørendemøter på langt enklere måte enn hva en gjør i dag.»

 

1 av 4 helsepersonell har lagt inn en kommentar på det åpne spørsmålet om kommende e-helseteknologier i 2023. Svarene er kodet (gruppert) i figur 3.30. Kunstig intelligens, videokonsultasjon / digital konsultasjon og bedre samhandling på tvers av helse- og omsorgssektoren er innspill som går igjen.

Siste faglige endring: 11. april 2024