Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.10Tilfredshet med digitale helsetjenester

I dette kapitlet kartlegger vi helsepersonells overordnede tilfredshet med digitale helsetjenester i Norge.

2023 Svært fornøyd: 5% Ganske fornøyd: 48% Verken fornøyd eller misfornøyd: 30% Ganske misfornøyd: 11% Svært misfornøyd: 11% Vet ikke: 3%
Figur 3.31 Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de digitale helsetjenestene i Norge? (2019–2023)

Helsepersonells tilfredshet med de digitale helsetjenestene i Norge er uendret fra 2022 til 2023. 53 % er fornøyde, mens andelen misfornøyde er 14 % i 2023 (figur 3.31). Ser vi på utviklingen fra 2019 til 2023, har tilfredsheten økt med 6 prosentpoeng.

Hva kjennetegner helsepersonell som er fornøyd med de digitale helsetjenestene i Norge (53 %)?

  • Fastleger (74 %), helsesekretærer (69 %), sosionomer/ miljøterapeuter/ miljøarbeidere/ aktivitører (65 %) i tillegg til helsepersonell ansatt i helseforetak i Helse Nord (67 %) og helsepersonell ansatt i helseforetak i Helse Vest (63 %) er oftere fornøyd med de digitale helsetjenestene sammenlignet med gjennomsnittet (53 %). Det gjelder også helsepersonell med arbeidssted i Troms og Finnmark (66 %) og Vestland (65 %). Videre er kvinner oftere fornøyde (55 %) enn menn (49 %). Det er kun mindre forskjeller i tilfredshet på tvers av ulike aldersgrupper. Helsepersonell som er fornøyd med de digitale helsetjenestene har oftere positive opplevelser av pasienters tilgang til helseopplysninger, er oftere fornøyd med EPJ-systemet på arbeidsplassen og har hyppigere positive holdninger til digitale helsetjenester sammenlignet med gjennomsnittet. De har videre noe mer bruk av digitale helsetjenester i kommunikasjon med pasient og opplever oftere å ha nødvendige ferdigheter for å bruke digitale plattformer og systemer på arbeidsplassen på en god og effektiv måte sammenlignet med gjennomsnittet. Denne gruppen opplever også oftere at arbeidsplassen legger til rette for bruk av digitale verktøy sammenlignet med gjennomsnittet.

Hva kjennetegner helsepersonell som er misfornøyd med de digitale helsetjenestene i Norge (14 %)? 

  • Totalgruppen leger (fastleger, leger som jobber i helseforetak og leger som jobber i kommunene) (29 %) og særlig leger innen somatikk i offentlige sykehus (35 %) i tillegg til jordmødre (28 %) er oftere misfornøyd med de digitale helsetjenestene sammenlignet med gjennomsnittet (14 %). Det er også helsepersonell ansatt i helseforetak i Helse Midt (38 %) og helsepersonell med arbeidssted i Trøndelag (34 %). Helsepersonell som er misfornøyd med de digitale helsetjenestene har sjeldnere positive opplevelser av pasienters tilgang til helseopplysninger, er oftere misfornøyd med EPJ-systemet på arbeidsplassen, har hyppigere mindre positive / mer negative holdninger til digitale helsetjenester og opplever sjeldnere å ha nødvendige ferdigheter for å bruke digitale plattformer og systemer på arbeidsplassen på en god og effektiv måte sammenlignet med gjennomsnittet. Denne gruppen opplever også sjeldnere at arbeidsplassen legger til rette for bruk av digitale verktøy sammenlignet med gjennomsnittet.

I figur 3.32 sammenholder vi resultater for helsepersonell med resultater for innbyggere fra Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2023.[42]

Figur 3.32 Resultater for innbyggere og helsepersonell

2023: 58% 2022:58% 2021: 63%
Andel innbyggere som alt i alt er fornøyd med de digitale helsetjenestene i Norge.
2023: 53% 2022: 52% 2021: 55% 2020: 46% 2019: 47%
Andel helsepersonell som alt i alt er fornøyd med de digitale helsetjenestene i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Innbyggerne (58 %) er fortsatt hyppigere fornøyd med de digitale helsetjenestene i Norge sammenlignet med helsepersonell (53 %) i 2023 (figur 3.32). Andelen som er fornøyd er uendret blant både innbyggerne og helsepersonell fra 2022 til 2023.  

 

Siste faglige endring: 11. april 2024