Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Slik skal strategien brukes

Formålet med strategien er å gi retning og oppmerksomhet i framtidig arbeid.

Strategien er starten på et målrettet og systematisk arbeid med utviklingsområdene.

  • De fire strategiske utviklingsområdene er vedtatt og gjelder. Konkret betyr det at Helsedirektoratet i alt arbeid fra planlegging til gjennomføring skal vurdere om det vi gjør setter brukeren først, bidrar til gode analyser, har digitalt førstevalg og bidrar til at det vi leverer har effekt helt ut til sluttbrukeren.
  • Langsiktig utvikling. Det vil være nødvendig å konkretisere mål og tiltak og videreutvikle strategien på de fire områdene. Dette vil være en viktig oppfølging over flere år. I 2019 er det nedsatt fire arbeidsgrupper som skal konkretisere tiltak for å nå målene vi har satt oss innenfor hvert utviklingsområde. Gruppene skal levere sine forslag innen desember.

Sist faglig oppdatert: 20. januar 2020