Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Våre endringsmål

I 2017 fastsatte Helsedirektoratet tre endringsmål som grunnlag for all utvikling:

  • Vi skal gjøre de riktige tingene. Det betyr at vi må prioritere aktiviteter som har størst relevans og verdi for oppdragsgiver og brukerne/folks helse
  • Vi skal sikre god gjennomføringsevne og få god effekt av alle leveranser. Det betyr at vi skal sørge for gode overleveringer til sektoren og ta ansvar for effekt helt ut til brukeren
  • Vi skal bli enkelt, effektivt og samordnet. Det innebærer at brukerne skal oppleve at det er enkelt å forholde seg til oss og at våre aktiviteter er godt koordinert og effektivt levert

For å nå endringsmålene har ledelsen analysert utviklingstrekkene og valgt fire utviklingsområder, som vi ønsker å jobbe systematisk med framover.

De fire utviklingsområdene er:

  1. Brukeren først
  2. Gode analyser
  3. Digitalt førstevalg
  4. Effekt helt ut

Gjennom systematisk oppmerksomhet på disse fire områdene vil Helsedirektoratet bli bedre i stand til å innfri forventningene i samfunnsoppdraget.  

Sist faglig oppdatert: 20. januar 2020