Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Fylkeskommunens tilbud om tannhelsetjenester til innsatte i fengsel

Tannhelsetjenestens tilbud til innsatte i fengsel beskrives i rundskrivet Tannbehandling til innsatte i fengsel.

Helsedirektoratet beskriver i rundskrivet at tannhelsetjenesten i fengsler bør gis følgende omfang:

  • Nødvendig akutt tannbehandling ved behov av innsatte uansett oppholdets varighet.
  • Tilbud om tannhelseundersøkelse samt nødvendig forebyggelse og vanlig tannbehandling til innsatte med opphold lenger enn tre måneder.

Ved forventet langtidsopphold utover tre måneder bør en enklere orienterende tannhelseundersøkelse utført av helsepersonell inngå i den generelle innkomstundersøkelsen.

Finansiering beskrives i rundskrivet. Tilskudd fra staten skal dekke:

  • Lønnsutgifter til tannhelsepersonell.
  • Enklere undersøkelsesutstyr/instrumenter for tannlege/ tannpleier der det ikke er etablert egen tannklinikk ved anstalten, jf. merknader under fengslets oppgaver.
  • Utgifter til tannhelseundersøkelse, nødvendig forebyggelse og vanlig tannbehandling av innsatte.

Mange innsatte har problemer med rus og psykisk helse, av disse har mange dårlig tannhelse og store behandlingsbehov.

Det er tannklinikk i 8 fengsel. Internrevisjonsrapport for Rogaland fylkeskommune (2016) viser at innsatte får bedre tilbud om tannhelsetjenester der det er klinikk i fengselet. Som oppfølging av rapporten har tannhelsetjenesten gjennomført et prosjekt om forebyggende tiltak til innsatte. Resultatet er meget positivt og foreligger i egen rapport. 

Tannhelsetjenesten rapporterer at det er tannpleier i 42 fengsel.

Rapportering fra tannhelsetjenesten (minus en fylkeskommune):

 

  2015 2016 2017 2018
Behandlet 2398 - totalt 1258 2302 2089
Akutt 1138 1723 940 2619

 

Det har vært meget forskjellig kvalitet på rapportering fra fylkeskommunene. For 2018 er de fleste mer presise enn tidligere. Det er behov for å se nærmere på gode indikatorer for rapportering for tannhelsetjenesten. Dette bør gjøres i samarbeid med fylkeskommunene.

 

Siste faglige endring: 15. september 2019