Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.2Noe kortere median avtalevarighet for fastleger 2015-2021

Et av hovedelementene i fastlegeordningen er at innbyggerne får en fast allmennlege å forholde seg til for å gi kontinuitet i tjenesten. Evalueringen av fastlegeordningen viste blant annet at kontinuitet er ett av de viktigste elementene for å oppnå tjenester av god kvalitet[56]. Kontinuitet kan måles ved å se på varigheten av fastlegeavtaler. Dette viser hvor lenge den enkelte har vært fastlege i en gitt praksis/stilling i en kommune.

Ved utgangen av 2021 var median varighet på fastlegeavtalene på 8,3 år for hele landet. Det er nokså store variasjoner mellom fylkene, fra median avtalevarighet på 10,6 år i Oslo til 5,3 år i Troms og Finnmark. Det har vært en svak nedgang i median varighet på fastlegeavtalene, fra 9,5 år i 2015 til 8,3 år i 2021. I samme periode har gjennomsnittlig varighet gått opp fra 8,9 år til 10 år. Dette viser en ny nasjonal kvalitetsindikator som ble lansert i 2021.[57]

Median avtalevarighet fordelt etter kommunestørrelse viser at varigheten er økende med antall innbyggere i kommunen. I kommuner med flere enn 50 000 innbyggere er median avtalevarighet på 9,8 år, mens i kommuner med færre enn 2 000 innbyggere er avtalevarigheten på 4 år. Samtidig ser vi at median avtalevarighet har gått ned i hver kategori av kommunestørrelser fra 2015 til 2021.

Tabell 9.1. Median varighet på fastlegeavtaler målt i år for årene 2015 til 2021 fordelt etter kommunestørrelse.
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Under 2 000 innb.

4,6

3,8

3,6

3,3

3,9

4,2

4,0

2 000-4 999 innb.

7,8

7,2

6,8

6,2

6,4

5,9

5,9

5 000-9 999 innb.

6,8

6,4

6,7

6,2

6,3

6,7

6,7

10 000-49 999 innb.

9,3

8,9

8,8

8,4

8,0

7,8

7,8

50 000 innb.+

11,6

11,2

10,8

10,5

9,9

9,8

9,8

Hele landet

9,5

9,3

8,9

8,5

8,4

8,3

8,3

 

Fotnoter

[56] Evaluering av fastlegeordningen (2019)

[57] Varighet på kommunenes avtaler med fastleger - Helsedirektoratet

Siste faglige endring: 19. mai 2022