Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.6Lavere forskrivning av antibiotika 2012-2020. Økt bruk i sykehjem i 2021

Det publiseres i dag flere nasjonale kvalitetsindikatorer om antibiotika, som kan relateres til kvaliteten i allmennlegetjenestene[93]. Indikatorer om antibiotikabehandling utenfor sykehus er basert på tall fra Reseptregisteret om all reseptbelagt medisin hentet ut på apotek. Det store flertallet av reseptene er skrevet ut av fastleger og legevaktleger.[64] Det publiseres både resultater for forskrivning av foretrukne antibiotika og forskrivning av antibiotika totalt.

Figur 9.2. Indikatorer for antibiotikabehandling utenfor sykehus fra 2012 til 2020.
Figur 9.2. Indikatorer for antibiotikabehandling utenfor sykehus fra 2012 til 2020.

Figuren viser at forskrivningen av antibiotika har gått ned over tid på samtlige områder. Utviklingen er i tråd med regjeringens politiske mål om tretti prosent reduksjon i antibiotikabruk innen 2020, sammenlignet med 2012. Målet er videreført til 2022. Det har vært en betydelig nedgang i bruk fra 2019 til 2020. Mye av nedgangen kan trolig delvis tilskrives smitteverntiltak mot covid-19, som også har påvirket annen smitte. Nedgangen over tid har vært minst for indikatoren som viser forskrivning av antibiotika til kvinner ved urinveisinfeksjon.

Det publiseres også en nasjonal kvalitetsindikator om antibiotikabruk i sykehjem.[65] Tallene viser en reduksjon fra 2018 til mai 2021. I november 2021 var det imidlertid en økning i antibiotikabruken.

Figur 9.3. Utvikling i antibiotikabruk i sykehjem i årene 2018 til 2021. Andel beboere som fikk minst én type antibiotikum på måletidspunktet (eksklusiv metenamin).
Figur 9.3. Utvikling i antibiotikabruk i sykehjem i årene 2018 til 2021. Andel beboere som fikk minst én type antibiotikum på måletidspunktet (eksklusiv metenamin).

 

Fotnoter

[63] Allmennlegetjenesten - Helsedirektoratet. Resultatene for disse indikatorene oppdateres i juni hvert år. Årstall for 2021 vil først bli publisert den 23. juni 2022.

[64] Noe kan også stamme fra poliklinikker, avtalespesialister, helprivate legetjenester m.m.

[65] Indikatoren er basert på en prevalensundersøkelse i sykehjem som utføres av FHI to dager i året, én dag på våren (mai) og én dag på høsten (november).

Siste faglige endring: 19. mai 2022