Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10Praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulentordningens overordnede mål er å bedre samhandlingen mellom fastleger og sykehus. En praksiskonsultentavtale legger grunnlag for inngåelse av avtaler med allmennleger om å arbeide deltid ved sykehuset som konsulent eller ansatt, for å fremme samarbeid mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og sykehus. Det finnes både praksiskoordinatorer og praksiskonsulenter. En praksiskoordinator har ansvaret for praksiskonsulentordningen for helseforetaket. Praksiskoordinatoren kan ha ansvar for flere enheter innen samme helseforetak, og er knyttet til ledelsen i helseforetaket og rapporterer til denne. Praksiskonsulenten er tilknyttet helseforetaket og underlagt praksiskoordinators ledelse. Praksiskonsulenten skal arbeide på overordnet systemnivå og bidra i avdelingens arbeid med utviklingen av samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket.

Figur 10.1. Antall leger og ansatt som praksiskonsulent og praksiskoordinator, og timeverk per uke, 2017-2021.
Figur 10.1. Antall leger og ansatt som praksiskonsulent og praksiskoordinator, og timeverk per uke, 2017-2021.

Det var i alt 79 leger ansatt som praksiskonsulenter i 2021, og de jobbet til sammen 480 timeverk. Dette er noe over antall timeverk i 2020 og en økning på 4 leger. 20 leger var ansatt som praksiskoordinatorer i 2021, en økning på 6 siden 2020. Antall timeverk per uke som praksiskoordinator var 209 timer, en økning i timeverk på omkring 40 timer.

De fleste av timene som praksiskonsulenter utføres av leger som ikke er fast ansatt i helseforetaket. I 2021 var 81 timeverk per uke utført av lege med fast ansettelse, noe som utgjør 16 prosent av totalt timeverk per uke. Tilsvarende ble 40 prosent av timeverkene som praksiskoordinator gjort av fast ansatt lege. Det er som tidligere slik at hovedvekten av praksiskonsulent og koordinator utføres av leger uten fast ansettelse. 

Det har vært nedgang i antall leger som er praksiskonsulent totalt og for alle helseforetak fra 2017 til 2021, bortsett far for Helse Vest hvor det har vært en økning på en. For siste år har det vært en økning på fire leger totalt. I Helse Vest har det økt med tre leger siste år, i Helse Sør-Øst og Helse Nord har det økt med en lege og i Helse Midt har det vært en reduksjon på en lege.  

I alt fire sykepleiere er ansatt som praksiskonsulenter i 2021 (to i Helse Sør-Øst, en i Helse Vest og en i Helse Nord). Antall timeverk totalt for disse er 38,5 timer. Kun en sykepleier er ansatt som praksiskonsulent i 2021 (Helse Vest). 

Tabell 10.1. Antall ansatte leger og timeverk per uke som praksiskonsulent fordelt på helseforetak 2017-2021.
 

Antall

Antall timeverk i uken

 

2017

2018

2020

2021

2017

2018

2020

2021

Helse Sør-Øst

48

52

45

46

286

343

280

303

Helse Vest

22

17

20

23

102

69

102

98

Helse Midt

9

9

5

4

64

64

46

41

Helse Nord

9

10

5

6

49

51

27

38

Totalt

88

88

75

79

501

527

455

480

Tabell 10.2. Antall ansatte leger og timeverk per. uke som praksiskoordinator. 2017-2021.
 

Antall

Antall timeverk i uken

 

2017

2018

2020

2021

2017

2018

2020

2021

Helse Sør-Øst

10

11

11

11

117

121

149

141

Helse Vest

3

2

3

9

24

19

20

68

Helse Midt

0

0

0

0

0

0

0

0

Helse Nord

1

0

0

0

8

0

0

0

Totalt

14

13

14

20

149

140

169

209

Siste faglige endring: 19. mai 2022