Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.6. Introduksjonsavtaler

En viktig forutsetning for god faglig praksis, er at allmennleger er spesialister på allmennmedisin. Dette sammen med kontinuerlig læring og faglig oppdateringer viktig for å sikre god kvalitet for innbyggere. Tiltak 10 i handlingsplanen handler om å innføre introduksjonsavtaler. Dette tiltaket må ses i sammenheng med andre tiltak knyttet til økte muligheter for kompetanseheving og kvalitetsutvikling for allmennleger som er løftet fram i delområde 1.

Introduksjonsavtaler gir leger i spesialisering i allmennmedisin mulighet til å arbeide samtidig med fastlegen som har listeansvar og likevel få rett til trygderefusjon. I praksis går det ut på at det kommer en ekstra lege inn på et fastlegekontor, og legen kan gjøre konsultasjoner på fastlegenes lister.

For leger som er ansatt i annet allmennlegearbeid i kommunen kan det være krevende å få gjennomført de to årene i åpen uselektert praksis som kreves for å bli spesialist i allmennmedisin. Introduksjonsavtaler vil gjøre det enklere å gjennomføre spesialiseringen. Introduksjonsavtaler kan også benyttes for å bedre rekruttering til allmennlegetjenesten. Tilleggseffekter vil være å bidra til stabilisering i fastlegeordningen og bidra til økt kvalitet i legetjenestene.

Introduksjonsavtaler ble lyst ut med søknadsfrist 15. mars 2022. Helsedirektoratet kan fordele 65 avtaler. Vi mottok søknader fra 34 kommuner som ønsket seg til sammen 91 avtaler. Status per 4. mai er at alle søknader er vurdert, og det er sendt ut vedtak i halvparten av sakene. Siden ingen av introduksjonsavtalene er startet opp, er det ikke mulig å si noe om effekten av tiltaket ennå.

Det er estimert at hver introduksjonsavtale i snitt vil innebære en økt kostnad for folketrygden på 0,5 mill kroner. Helsedirektoratet har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å følge med på utviklingen av kostnader i inneværende år for å se hva de faktiske kostnadene blir.

Sist faglig oppdatert: 19. mai 2022