Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.3Aktiviteter som bidrar til at barn og unge og barns foresatte får lett tilgjengelig informasjon om rusmiddelbruk og rusmiddelskader

Faggruppen vil anbefale at det gjøres et utviklingsarbeid med medvirkning fra representanter for målgruppe og ulike aktører for å sikre adekvat informasjon om rusmiddelbruk og relaterte skader til ulike målgrupper, i første rekke barn og unge og barns foresatte. Ulike arenaer som nettsteder (eksempelvis RUSinfo) og skole vil være relevante formidlingskanaler. Kunnskap om hvordan informasjonen bør utformes, hva den skal favne, og hvordan den bør formidles, for å bli tilstrekkelig tilgjengelig og nyttig for målgruppene, finnes antakelig i noen grad i forskningslitteraturen. Men trolig vil dette også være erfaringsbasert kunnskap.

Siste faglige endring: 14. mars 2024