Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.1Oversikt over sykdommene som inngår i Nyfødtscreeningen i Norge

Tabellene nedenfor gir en oversikt over hvilke sykdommer som inngår i Nyfødtscreeningen, en overordnet beskrivelse av årsak og behandling[81].

Organiske acidurier

Sykdom

Årsak

Langtidsbehandling

inkludert (årstall)

Propionsyreemi (PA)

Feil i nedbryting av enkelte aminosyrer, kolesterolsidegrener og fettsyrer

Bl.a. proteinredusert diett kombinert med kosttilskudd uten de fire aminosyrene som pasientene ikke kan omsette normalt. Carnitintilskudd og eventuelt periodevis antibiotika.

2012

Metylmalonylsyreemi (MMA)

Feil i nedbryting av enkelte aminosyrer, kolesterolsidegrener og fettsyrer

Tilskudd av hydroxycobalamin (Vitamin B12 Depot) utgjør en viktig del av behandlingen

2012

Isovaleriansyreemi (IVA)

Feil i nedbryting av aminosyren leucin

Proteinredusert diett med lavt inntak av leucin, ekstra tilførsel av karnitin og glycin, og i å unngå faste.

2012

Holokarbosylase syntetase-defekt (HCS-defekt)

Nedsatt aktivitet av enkelte enzymer som er avhengige av vitaminet biotin

Behandling med høye doser biotin.

2012

Beta-ketothiolasedefekt (BKT)

Feil i nedbrytningen av isoleucin og i metabolismen av energirike ketonlegemer

Diett med et lett redusert inntak av proteiner, unngå faste. Forebyggende behandling med SOS-regime ved infeksjonssykdommer.

2012

Glutarsyreuri type 1 (GA1)

Defekt i nedbrytningen av tryptofan, lysin og hydroksylysin og opphopning av nevrotoksiske metabolitter

Proteinredusert diett med lavt innhold av lysin og tryptofan, og karnitin. Unngå faste.

2012

Defekter i nedbrytning av fettsyrer (betaoksidasjonsdefekter)

Sykdom

Årsak

Langtidsbehandling

inkludert (årstall)

Mellomkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (MCAD-defekt)

Feil i omsetningen av mellomlange fettsyrer

Regelmessige måltider, unngå faste. Ev. tilførsel av glukose ved oppkast etc.

2012

Langkjedet 3-hydroksyacyl-CoA dehydrogenasedefekt (LCHAD-defekt og Trifunksjonelt protein defekt (TFP-defekt)

Feil i omsetningen av lange fettsyrer

Unngå faste, ha hyppige måltider med mye karbohydrater, redusert inntak av vanlig fett, men tilskudd med mellomlange fettsyrer, essensielle fettsyrer og fettløselige vitaminer.

2012

Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (VLCAD-defekt)

Feil i omsetningen av meget lange fettsyrer

Regelmessige måltider (inkl. om natten de første årene), unngå faste. Diett med lavt innhold av vanlig fett, mye karbohydrater og tilskudd med mellomlange fettsyrer og fettløselige vitaminer. Glukose ved infeksjonssykdommer etc.

2012

Karnitin transporterdefekt (CTD)

Feil i transport av lange fettsyrer inn i mitokondriene og videre forbrenning av fettsyrer

Tilskudd av karnitin.

2012

Karnitin-palmitoyltransferase 1A-defekt (CPT1A)

Mangel på enzymet som regulerer opptak av langkjedede fettsyrer inn i mitokondriene

Hyppige måltider, diett med mye karbohydrater, lavt innhold av vanlig langkjedet fett og tilskudd av mellomlangkjedede fettsyrer. Glukosetilførsel ved infeksjonssykdommer etc.

2012

Karnitin-palmitoyltransferase 2-defekt (CPT2)

Defekt i enzymet som frigir fettsyrer fra karnitin inne i mitokondriene

Unngå faste, ha diett med mye karbohydrater, lavt innhold av vanlig langkjedet fett og tilskudd av mellomlangkjedede fettsyrer. Glukosetilførsel ved infeksjonssykdommer etc.

2012

Karinitin acylkanitin translokasedefekt (CACT)

Defekt i transporten av acylkarnitiner over den indre mitokondriemembranen

Unngå faste, ha diett med mye karbohydrater, lavt innhold av vanlig langkjedet fett og tilskudd av mellomlangkjedede fettsyrer. Glukosetilførsel ved infeksjonssykdommer etc.

2012

Glutarsyreuri type 2 (GA2)

Defekt i dannelse av flavoproteiner.

Behandling har liten effekt ved de alvorligste formene med misdannelser. Mildere varianter kan respondere på en diett med høyt innhold av karbohydrater og lavt innhold av vanlig langkjedet fett. Noen responderer på behandling med riboflavin.

2012

3-OH-3-metylglutaryl-CoA lyasedefekt (HMG-CoA lyasedefekt)

Feil i produksjonen av ketoner og nedbrytningen av aminosyren leucin

Unngå faste, og sikre tilstrekkelig næringsinntak. Et karbohydratrikt kosthold med moderat proteinrestriksjon anbefales. 

2018

Defekter i omsetning av aminosyrer

Sykdom

Årsak

Langtidsbehandling

inkludert (årstall)

Maple Syrup Urine (MSUD)

Feil i nedbrytningen av aminosyrene leucin, isoleucin og valin og medfører opphopning av disse og giftige metabolitter

Livslang proteinredusert diett med redusert innhold av leucin, isoleucin og valin. 

2012

Homocystinuri (HCU)

Feil i nedbrytningen av aminosyren homocystein (fra methionin)

Halvparten av pasientene forblir symptomfrie ved behandling med pyridoksin (vitamin B6). Den andre halvparten behandles i tillegg med diett med redusert innhold av vanlig protein og tilskudd av folat, vitamin B12 og betain. 

2012

Fenylketonuri (PKU, Føllings sykdom)

Manglende evne til å omsette aminosyren fenylalanin til tyrosin gir opphopning av nevrotoksiske metabolitter

Livslang og relativt krevende diett med lavt innhold av fenylalanin. Noen pasienter kan få behandling med BH4-medikament, og derved få noe lettelse i diett, men det er avhengig av genvariant

1974

Tyrosinemi type 1 (TYR1)

Feil i den normale omsetningen av tyrosin til fumarat og acetoacetat

Livslang behandling med nitisinone (NTBC). I tillegg proteinredusert diett med lavt innhold av tyrosin og fenylalanin og tilskudd av øvrige aminosyrer

2012

Andre medfødte metabolske sykdommer

Sykdom

Årsak

Langtidsbehandling

inkludert (årstall)

Biotinidasedefekt (BIOT)

Feil i enzymet biotinidase som spiller en avgjørende rolle for kroppens utnyttelse av vitaminet biotin

Behandling med biotin.

2012

Endokrinologiske sykdommer

Sykdom

Årsak

Langtidsbehandling

inkludert (årstall)

Medfødt binyrebarkhyperplasi (CAH)

Enzymatisk defekte i kortisol- og evt. aldosteronsyntesen i binyrebarken som medfører varierende grad av kortisol- og evt. aldosteronmangel

Behandling med kortison og evt. et mineralkortikoid.

2012

Medfødt hypotyreose (CH)

Feil i produksjon av skjoldbruskkjertelhormoner Tyroksin (T4) og Trijodtyronin (T3)

Livslang og daglig behandling med levotyroksin (skjoldbruskkjertelhormon).

1977

Andre sykdommer

Sykdom

Årsak

Langtidsbehandling

inkludert (årstall)

Cystisk fibrose (CF)

Feilfunksjon på cellenivå i proteinet Cystisk Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR), som er lokalisert i cellens membran.

Daglig omfattende behandling gjennom hele livet for å forebygge utvikling av irreversible, strukturelle og funksjonelle endringer i lungene gjennom god lungedrenasje, tidlig og aggressiv antibakteriell behandling. Noen pasienter kan få Kaftrio eller annen målrettet behandling, men det er avhengig av genvariant.

2012

Alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celle defekter.

Mangel på T-lymfocytter eller defekt T-lymfocyttfunksjon. Uten T-celler fungerer immunsystemet svært dårlig.

Benmargstransplantasjon er kurativ behandling for SCID. I noen tilfeller kan genterapi, enzymterapi (ADA-mangel) eller thymus-transplantasjon være aktuelt.  

2018

Spinal muskelatrofi (SMA)

Genfeil i SMN1-genet. Vanligvis mangler en bit av eller hele genet, men det kan også være en mindre endring i sekvensen som gir defekt protein.

Genterapi engangsdose og/eller repetert oligo-antisense (ASO)terapi

2021

[81] Nyfødtscreening - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no), forkortet beskrivelse av årsak og behandling.

Siste faglige endring: 26. juni 2024