Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.5Nyfødtscreeningen i Finland

Sykdommer i screeningprogrammet

I Finland screenes nyfødte for 22 alvorlige medfødte sykdommer[107]:

Endokrine sykdommer:

 •  
 • Medfødt hypotyreose (CH)
 • Medfødt binyrebarkhyperplasi (CAH)

Defekter i nedbrytning av fettsyrer (betaoksidasjonsdefekter):

 •  
 • Mellomkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (MCAD-defekt)
 • Langkjedet 3-hydroksyacyl-CoA-dehydrogenasedefekt (LCHAD-defekt)
 • Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (VLCAD-defekt)

Defekter i karnitinsystemet:

 • Karnitin transporterdefekt (CUD/CTD-defekt)
 • Karnitin-acylkarnitin translokasedefekt (CACT-defekt)
 • Karnitin-palmitoyltransferase 1a-defekt (CPT1a-defekt)
 • Karnitin-palmitoyltransferase 2-defekt (CPT2-defekt)

Organiske acidurier:

 •  
 • Isovaleriansyreemi (IVA)
 • Propionsyreemi (PA)
 • Metylmalonsyreemi (MMA)
 • Glutarsyreuri type 1 (GA1)
 • Multippel acyl-CoA dehydrogenasedefekt/glutarsyreuri type 2 (MADD/GA2)

Defekter i ureasyklus:

 •  
 • Citrullinemi type 1 (CIT)
 • Argininosuksinat-lyasedefekt (ASL-defekt)
 • Arginase-defekt (ARG-defekt)

Defekter i omsetning av aminosyrer:

 •  
 • Fenylketonuri (PKU)
 • Maple Syrup Urine Disease (MSUD)
 • Tyrosinemi type 1 (TYR1)
 • Homocystinuri (HCY)
 • Hyperornitinemi og gyrat-atrofi (HOGA)

Andre medfødte sykdommer:

 •  
 • Alvorlig kombinert immunsvikt (SCID)

Siste faglige endring: 26. juni 2024