Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.4Modell 3 – myndighet til å fastsette inkludering av nye tilstander kan delegeres til Helsedirektoratet

​​​​​​​Figur 4.4.1: Overordnet beskrivelse av modell 3 Denne modellen bygger på konklusjonene om modell 1 og 2, og innebærer forankring av forslag i RHF-linja og høring av vesentlige endringer. Forskjellen mellom modell 2 og denne modellen, er at myndighet til å fastsette endringer og håndtere høringer kan delegeres til Helsedirektoratet. Nyfødtscreeningen framskaffer kunnskapsgrunnlag, som vurderes av Referansegruppa. Forslag om inkludering av nye tilstander (eller utfasing av tilstander) forankres i RHF-linja før det sendes til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet vurderer forslaget, og forankrer med departementet. Helsedirektoratet kan få delegert myndighet til å fastsette endringer og håndtere høringer. Hvis endringen vurderes som vesentlig, sendes forslag til endringer på høring som i modell 2.  Dersom det ikke er behov for høring, kan endringer i Nyfødtscreeningen fastsettes og implementeres.
Figur 4.4.1: Overordnet beskrivelse av modell 3
Denne modellen bygger på konklusjonene om modell 1 og 2, og innebærer forankring av forslag i RHF-linja og høring av vesentlige endringer. Forskjellen mellom modell 2 og denne modellen, er at myndighet til å fastsette endringer og håndtere høringer kan delegeres til Helsedirektoratet. Nyfødtscreeningen framskaffer kunnskapsgrunnlag, som vurderes av Referansegruppa. Forslag om inkludering av nye tilstander (eller utfasing av tilstander) forankres i RHF-linja før det sendes til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet vurderer forslaget, og forankrer med departementet. Helsedirektoratet kan få delegert myndighet til å fastsette endringer og håndtere høringer. Hvis endringen vurderes som vesentlig, sendes forslag til endringer på høring som i modell 2. Dersom det ikke er behov for høring, kan endringer i Nyfødtscreeningen fastsettes og implementeres.

Første del av prosessen foregår i HF/RHF

Framskaffe kunnskapsgrunnlag, faglig forankring og forankring på RHF-nivå

Likt som prosess beskrevet for modell 2, se figuren i 4.2.

Andre del av prosessen

Forslag sendes til Helsedirektoratet. Direktoratet vurderer forslag og forankrer med HOD. Hvis endringen er vesentlig, sendes forslaget på høring.

Modell av andre del av prosessen: Forslaget sendes og vurderes hos Helsedirektoratet, som så forankrer med Helse- og omsorgsdepartemenet. Hvis endringen er vesentlig, sendes forslaget på høring.

Helsedirektoratet vurderer forslaget og avklarer ev. spørsmål med Nyfødtscreeningen og RHF.

Helsedirektoratet vurderer om tilstanden bør inkluderes (eller tas ut) av screeningprogrammet.

Helsedirektoratet forankrer sin vurdering og anbefaling med HOD.

Modellen innebærer at ansvar for ev. høring og myndighet til å ta beslutning om innføring av nye sykdommer ligger i departementet, men kan delegeres til Helsedirektoratet. Dette kan organiseres på flere måter:

  • En sak til sak-vurdering av delegasjon: HOD kan i forbindelse med forankring av anbefalingen vurdere om den videre håndteringen av saken, det vil si håndtering av ev. høring og fastsettelse av endringer i nyfødtscreeningen, kan delegeres til direktoratet.
  • Myndighet til å håndtere ev. høring og fastsette endringer i Nyfødtscreeningen kan delegeres til Helsedirektoratet som en fast oppgave. Figuren illustrerer denne varianten.

Hvis departementet skal fastsette endringer og håndtere ev. høring, blir den videre prosessen som i modell 2.
Se diskusjon om delegasjon av myndighet i 4.5.

Implementering av endringer

Nyfødtscreening kan inkludere den/de nye tilstandene i screeningtilbudet (eller fase ut screening av en tilstand) når endring i nyfødtscreeningprogrammet er fastsatt og nødvendig "infrastruktur" er på plass (oppdatert informasjon, analyse etc.). Hvis myndighet er delegert til Helsedirektoratet, vil det være direktoratet som fastsetter endringene.

Siste faglige endring: 26. juni 2024