Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2Rapport om øremerkede tilskudd

En ekspertgruppe leverte i 2017 rapporten Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren[21], og anbefaler blant annet at antall tilskuddsordninger bør reduseres kraftig gjennom innlemming og sammenslåing. Det gjelder også tilskudd på tannhelsefeltet – og helt konkret anbefaler de at tilskudd til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi bør innlemmes i rammetilskuddet til fylkeskommunene. Den gang var tilskuddet på vel 28 millioner kroner. Ekspertgruppen peker på et behov for en kraftig opprydding og foreslår å etablere et system for fremtiden som samtidig gir en helhetlig og samordnet statlig styring og økt handlefrihet for kommunene til å finne gode og innovative løsninger lokalt.

 

Fotnoter

Sist faglig oppdatert: 14. november 2023