Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.4Samtidig ruslidelse

Som i tidligere analyser har vi identifisert en undergruppe av pasienter som har samtidig ruslidelse. Dette inkluderer pasienter som har minst en kontakt i psykisk helsevern med registrert kode for ruslidelse (F10-F19) eller minst en kontakt innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i løpet av utskrivningsåret (2020).

Tabell 2 viser forekomsten av samtidig ruslidelse blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i 2020. Totalt har 24 prosent av pasientene i utvalget en samtidig ruslidelse. Andelen er høyest blant pasienter med schizofreni (29 prosent) og personlighetsforstyrrelser (27 prosent). Pasienter med alvorlig depresjon har den laveste forekomsten av samtidig ruslidelse (10 prosent).

Tabell 2. Forekomst av samtidig ruslidelse blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i 2020. Antall og andel (%) pasienter fordelt etter utskrivningsdiagnose.

Utskrivningsdiagnose

Pasienter totalt

Herav pasienter med samtidig ruslidelse

 

Antall

Antall

Andel (%)

Schizofreni

3289

952

29

Bipolar lidelse

2044

305

15

Alvorlig depresjon

1261

124

10

Personlighetsforstyrrelser

1401

375

27

Andre psykotiske lidelser

452

98

22

Andre affektive lidelser

2838

396

14

Angst og andre nevrotiske lidelser

2000

342

17

Ruslidelser

907

907

100

Symptomdiagnoser

308

45

15

Andre diagnoser

906

136

15

Ikke registrert

181

20

11

Total

15587

3700

24

Siste faglige endring: 23. januar 2024