Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.7Bosted

Informasjon om bosted er tilgjengelig for 15545 pasienter i utvalget (>99 prosent). Figur 2 viser hvordan omfanget av pasienter varierer mellom regioner og helsefellesskap, målt som antall pasienter per 10 000 innbygger 18 år og eldre (se vedlegg for absolutte tall). Vi ser at pasientratene er høyere i Helse Vest og Helse Nord (hhv. 40 og 42) enn i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge (hhv. 34 og 35). Mellom helsefellesskapene varierer pasientraten fra 30 pasienter per 10 000 innbygger i Nordre-Trøndelag til 54 pasienter per 10 000 innbygger i Finnmark.

Geografisk variasjon i omfang av pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i 2020. Antall pasienter per 10 000 innbygger 18 år og eldre, fordelt etter region og helsefellesskap.
Figur 2. Geografisk variasjon i omfang av pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i 2020. Antall pasienter per 10 000 innbygger 18 år og eldre, fordelt etter region og helsefellesskap.

 

Siste faglige endring: 23. januar 2024